Vetenskapsrådet

Utvärdering av samarbetsorganet Forskningsforum: Arena behövs för forskningspolitisk dialog

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 09:00 CEST

Forskningsforum i sin nuvarande form fyller inte uppgiften att vara en arena för dialog om strategiskt viktiga forskningsfrågor. Men det behövs ett sådant organ, där politiker och forskare kan mötas kring framtidsfrågorna. Det är slutsatserna i en utvärdering om Forskningsforum som beställts av Vetenskapsrådet.

Forskningsforum inrättades för två år sedan i samband med omorganiseringen av de statliga forskningsfinansiärerna. Forumet skapades som ett samarbetsorgan för de övergripande frågorna mellan forskning och samhälle och fick också i uppgift att arbeta med forskningsinformation och att främja samverkan mellan de statliga forskningsfinansiärerna. Ledamöterna utses av regeringen och är riksdagspolitiker, cheferna för de fyra statliga forskningsfinansiärerna och två universitetsrektorer.

Utvärderingen bygger på intervjuer med samtliga ledamöter och med representanter för forskningsfinansiärer både i och utanför Forskningsforum.

Slutsatser
I rapporten konstateras att

-uppdraget är oklart definierat och inkluderar såväl strategiska som operativa uppgifter

-det finns överlapp mellan Forskningsforums uppdrag och andra statliga forskningsmyndigheters uppdrag

-det är organisatoriskt problematiskt att forumet är administrativt inrättat under Vetenskapsrådet och saknar öronmärkta egna medel

Utvärderarna framhåller att forskningsinformationsuppgiften och samverkan mellan finansiärerna redan sköts av andra aktörer, och att forumet i alltför hög grad har ägnat sig åt operativa uppgifter på bekostnad av de strategiska frågorna.

Utvärderarna föreslår att Forskningsforum i sin nuvarande form läggs ned och ersätts av en ny mötesplats för politiker och forskarrepresentanter - helt fokuserad på strategiska frågor.

Utvärderingen är gjord av den danska konsultbyrån PLS Rambøll Management på uppdrag av Vetenskapsrådet, och den överlämnades till Utbildningsdepartementet före midsommar. Rapporten har också presenterats för Forskningsforum.
- Det behövs ett organ för diskussion av forskningsfrågor. Forskningsforum kommer i augusti att studera den finska modellen med ett utskott för framtidsfrågor i riksdagen, kommenterar Inger Lundberg, riksdagsledamot och ordförande i Forskningsforum.

Vidare information:
Ordförande i Forskningsforum, Inger Lundberg, nås på Inger.lundberg@riksdagen.se, 070-590 38 45 / 08-786 47 72.
Tina Zethraeus, Vetenskapsrådet, Tel 08-546 44 123, Mobil 0733 669 162, tiz@vr.se

Kontaktpersoner
Ola Persson, PLS Rambøll / 08-562 494 46 E-post: ola.persson@pls-ramboll.com
Carl Jacobsson, analyschef Vetenskapsrådet / 08-546 44 343 / 0708-761 018 E-post: carl.jacobsson@vr.se