Vinnvård

Utvärdering av Vinnvård Fellows

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 10:45 CET

Vinnvård Fellows har pågått sedan 2013 och i samband med att kohort 1 avslutade sitt fellowship har Måns Rosén, adjungerad professor KI och tidigare chef SBU, utvärderat programmet.

Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård, kommenterar:

- Jag är väldigt glad över den här rapporten. Den slår fast att vi arbetar med en väldigt viktigt och relevant kunskapsområde som det finns ett stort behov av hos många olika aktörer. Det finns dock fortfarande stora kunskapsluckor och området är underfinansierat från forskningsfinansierings håll. Måns Rosén slår också fast att den verksamhet som Vinnvård har och bedriver drivs på ett professionellt sätt och är uppskattad och att vi därför borde bygga vidare på detta och utveckla det vidare för att fler ska få tillgång till detta. Med tanke på den kommande forskningspropositionen blir det spännande att arbeta vidare med dessa frågor.

Läs mer här

Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg – Varför Vinnvård?

Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Vi behöver hitta svar på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?