Socialdemokraterna i Uppsala

Utveckla dammen vid UKK

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 08:47 CEST

På den öppna platsen utanför UKK mot Storgatan finns Natasha Dahnbergs konstverk ”Gatumusikanter” i gatsten – ett av få offentliga konstverk i den del av staden som numera kallas Östra City. Intill konstverket finns en damm, som dock tyvärr inte bidrar till att försköna platsen. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna nu att ge kulturnämnden i uppdrag att i samråd med UKK och berörda nämnder ta fram ett förslag på hur platsen framför UKK kan utformas utan dammen, alternativt hur den kan byggas om till en vacker belyst vattenskulptur.

– En stor del av året är dammen framför UKK övertäckt av ett trälock och omgärdad av kravallstaket för att möjliggöra snöskottning och förhindra att människor trillar i och skadar sig. Under den tid av året som dammen är vattenfylld är den oftast full av skräp och löv. Käppar eller liknande markerar dammen då området är dåligt upplyst. På grund av sin storlek och sin placering utgör den ett hinder för olika typer av arrangemang på platsen. Utan dammen skulle platsen vara mer användbar för olika aktiviteter, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

– Eftersom dammen varken förskönar eller bidrar till att göra området mer attraktivt vore det önskvärt om den avlägsnades eller ännu hellre – när vattenledningar ändå är framdragna – att dammen byggs om till en vacker belyst och porlande vattenskulptur. Porlande vatten i en bilbrusande stadsmiljö dämpar buller och upplevs positivt av människorna. En vattenskulptur skulle också bidra till att försköna platsen väsentligt, säger Peter Gustavsson, ledamot av kommunfullmäktige (S).

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79

Peter Gustavsson, ledamot av kommunfullmäktige (S)
Mobil 070-638 10 75