Svensk Energi

Utveckla elmarknaden marknadsmässigt

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 12:55 CET

Elmarknaden behöver hela tiden utvecklas. Det är viktigt att det sker genom marknadsmässiga förändringar och att hänsyn tas till ekonomi samt kundernas verkliga behov. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en kommentar.

I en rapport till regeringen ger de två nationalekonomerna Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås – bägge på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) – fyra konkreta förslag till effektivare elmarknad. Svensk Energi instämmer i ambitionen att utveckla en idag väl fungerande elmarknad men vill speciellt kommentera vissa förslag i rapporten:


– Vi ser inga hinder att öppna för nya ägare inom svensk kärnkraft. Alla ska kunna tävla på egna meriter, så länge de är kompetenta och godkända av berörda myndigheter. När de idag existerande kraftverken ska ställas av, är dock en fråga för nuvarande ägare – äganderätten måste respekteras. Inom kärnkraften måste säkerhetskulturen garanteras.


Svensk Energi ser heller inga hinder i att andra aktörer än stamnätsägande Svenska Kraftnät får bygga utlandsförbindelser – men under förutsättning att marknaden är öppen. Med de nya elområdena på plats blir signalerna väldigt tydliga om var behovet av nya ledningar finns, vilket kan bidra till att locka nya aktörer. I praktiken krävs samarbete med befintliga stamnätsoperatörer i berörda länder.


Frågan om att tvinga elföretag att erbjuda kunder timvis debitering är svårare. Det är inte timmätning i sig som kan göra kunden aktiv och intressera sig för sin energiförbrukning. För att det ska hända måste timvärdet kopplas till ett pris vilket kräver utveckling av nya informationstjänster, avtalsformer med mera. Det blir dyrt dessutom, menar Kjell Jansson:


– Kostnaderna för att införa vad som krävs för timmätning ökar markant, om det inte harmoniseras med andra pågående arbeten inom elmarknaden. Svensk Energi förespråkar en successiv utbyggnad utifrån kundens behov. Att starta från dagens brist på standard och med risk att vi redan 2015 behöver byta mätare eller del av mätsystem kan inte gynna kunderna. Kunder som vill ha timmätning ska dock kunna få det mot en låg kostnad, säger Kjell Jansson.


Det sista förslaget att fortsatt tillåta kommunala avgifter vid byggande av förnybar elproduktion är ingenting som Svensk Energi står bakom. Vi måste göra allt för att skynda på tillståndsprocessen, inte minst för att få mer kraft till södra Sverige där underskott på el råder. Att då i varje tillståndsprocess behöva förhandla om pris med kommuner verkar inte i önskvärd riktning och rimmar dessutom illa med marknadsmässighet och principerna för lokal och regional beskattningsrätt.


Vill du veta mer?

Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobil: 0705-84 84 81, kjell.jansson@svenskenergi.se

Anders Richert, nätchef, mobil: 0706-55 37 45, anders.richert@svenskenergi.se

Bosse Andersson, produktionschef, mobil: 0701-64 44 17, bosse.andersson@svenskenergi.se