Miljöpartiet Örebro

”Utveckla Örebro till att bli en cykelkommun”

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 13:48 CEST

Örebro som cykelstad är ett känt koncept. Örebro har stora fördelar som cykelpendlarstad vare sig man ska till skolan eller jobbet. För de som bor i centralorten finns inte mycket att anmärka på.

Värre är det en bit utanför Örebro. Där finns många cykelstråk som påbörjats, och som nu väntar på att få färdigställas. Dessa stråk har en funktion att fylla för lokal cykeltrafik såväl som för cykelpendling in mot Örebro där man kan ansluta på det centrala cykelvägnätet.

Förslag i motionen:

a)      Färdigställa asfalteringen mellan svartåbanan och ridhuset i Karlslund för att få ett sammanhängande snabbt asfalterat stråk in mot centrum.

b)      Asfaltera sträckan Latorp-Vintrosa på den gamla banvallen för att knyta ihop cykelstråket upp mot Lanna, samt underlätta cykelpendling till Vintrosa.

c)      Anlägga ett asfalterat cykelstråk, åtskilt från länsvägen mellan Odensbacken och Stora Mellösa.

d)      Anlägga och komplettera en asfalterad cykelbana mellan Örebro och Glanshammar

e)      Skapa en cykelplan för ökad trygghet för tätorterna utanför Örebro

f)        Göra en åtgärdsplan för att höja den allmänna cykelstatusen utanför Örebro tätort. Den kan t ex innehålla cykelpumpar, platser där du kan fylla vattenflaskan, rastbänkar utefter cykelstråk etc.

- Det behövs en rejäl översyn av de lokala cykelstråken i våra ytterdelar av kommunen för att säkra cykelvägar till och från skolor och arbetsplatser för de som pendlar lokalt inom respektive tätort. Det finns även olika standardhöjande åtgärder som skulle utveckla cykelpendlandet i och mellan våra tätorter. Offentliga cykelpumpar och bra cykelparkeringsmöjligheter är några av dessa, säger Fredrik Persson (MP), Oppositionsråd och andre vice ordförande i Tekniska nämnden.

För mer information kontakta:

Fredrik Persson (MP)                                                      070-7637971

Oppositionsråd