VM Pumpar AB

Utvecklad pump sparar upp till 80 procent energi och klarar EU:s energikrav från 2013

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 08:52 CET

EU har bestämt att från januari 2013 ska alla våtlöpande cirkulationspumpar som används i värmesystem vara i energiklass A, enligt det nya ekodesigndirektivet (ErP). VM Pumpar har, som tredje tillverkare i världen, utvecklat en komplett pumpserie som sparar upp till 80 procent energi och uppfyller de kommande EU-kraven. SimFlex A-pumparna levereras redan nu den till svenska marknaden.

För att tillmötesgå de kommande kraven på energibesparing och minskade CO2-utsläpp har VM Pumpars moderbolag T. Smedegaard A/S i Köpenhamn vidareutvecklat den självreglerande SimFlexpumpen med en helt ny lågvarvig permanentmagnetmotor teknologi. Programmet är komplett med A-klassade cirkulationspumpar ända upp till DN80.

– Driften är den största kostnaden för en våtlöpande cirkulationspump. Därför har vi utvecklat en ny SimFlexpump som sparar upp till 80 procent energi jämfört med en standardpump. Investeringen betalar sig snabbt och blir lönsam för kunden, säger Håkan Simonsson, försäljningschef, VM Pumpar i Sverige.

Ekodesigndirektivet ErP står för Energirelaterade produkter och innebär att även produkter som påverkar energianvändningen utan att själva dra energi ska ha energi- och miljöegenskaper. 

Alla signaler är inbyggda – inga extra moduler behövs
De nya SimFlexpumparna levereras som standard med de vanligaste styrsignalerna såsom
0-10V-signal, externt start/stopp och alarm vid driftstopp.

Motorer med lågt varvtal
De nya pumparnas konstruktion bygger på över 60 års erfarenhet av våtlöpande cirkulations-pumpar med långsamtgående motorer. Det ger längre livstid, störningsfriare drift och lägre energiförbrukning. Den nya och egenutvecklade teknologin i både motor och frekvensomformare ger snabb anpassning till den rätta driftpunkten med ökad energibesparing som följd.

Enkel att ställa in
SimFlex står för Simple and Flexible, dvs Enkel och Flexibel. Alla inställningar görs enkelt på utsidan av pumpen med en blå vridbar knapp som används för att ställa i självreglerande läge eller något av de fyra fasta varvtalen. Ingen komplicerad programmering behövs.

Säker drift
De invändiga delarna i motorn är av rostfritt stål och den rostfria axeln i kombination med glidlager av kol reducerar ljud och vibrationer som ökar livslängden. En egenutvecklad tryckutjämningstätning i inloppet till spaltröret ser sedan till att föroreningar kring axeln minimeras. Utveckling av pump, motor och mjukvara sker i första hand på fabriken i Köpenhamn och själva tillverkningen sker på Smedegaards fabrik i Schweiz. Samtliga pumpar och frekvensomformare testas separat innan de lämnar fabriken.

 

Bild

Bifogat finner ni en bild på en pump i delar för att bland annat demonstrera vår miljövänliga konstruktion med den magnetiska rotorn inkapslad i ett rostfritt spaltrör.

Vid ytterligare frågor:

VM Pumpar AB - Sweden
August Barks Gata 25, SE-421 32 Västra Frölunda, Sweden
Tel. +46 31 49 35 80, Fax. +46 31 49 35 81
info@vmpumpar.se
www.vmpumpar.se

Att: Håkan Simonsson (forsäljningschef Sverige). Mobil 0705-87 86 15

T. Smedegaard A/S - Denmark
Sydvestvej 57-59, DK 2600 Glostrup, Denmark
Tel. (+45) 43 96 10 28,   Fax (+45) 43 63 17 66
info@smedegaard.dk
www.smedegaard.dk

Att: Søren Smedegaard (VD Smedegaard Group). Mobil +45 40 40 19 75

VM Pumpar är ett bolag med sina rötter i Vadstena Pumpar och senare ABS Pumps VVS avdelning. Sedan 2005 ingår VM Pumpar i danska Smedegaardkoncernen som har fabriker i Danmark, Schweiz och England.
I produktsortimentet finner ni välkända varumärken som VM, VMP, VME, Shuntmaster samt ett brett sortiment av energiklassade våta cirkulationspumpar med pumpserien SimFlex som främsta produkten.

Mer information finns på www.vmpumpar.se