Båstads kommun

Utveckling av demensvården på Skogsliden

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 11:04 CEST

Initialt har arbetet påbörjats på Skogslidens demensboende. Distriktssköterska, enhetschef samt två undersköterskor från Skogsliden har utbildats vid Neuropsykiatriska kliniken Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Metoden innebär att vi i vardagen arbetar systematiskt och reflekterande med individen utifrån teambaserade möten.

– Såväl den enskilde som anhöriga är välkomna att delta. Närståendes närvaro likaväl som deras kunskap och kompetens har stor betydelse. Teamarbetet med tydliga mål och möjlighet till utvärdering ger ett gemensamt språk för personalen och ökad trygghet för patienten, säger Jenny Ekelund, enhetschef på Skogsliden.

Arbetet är personcentrerat och vetenskapligt och utgår från de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Individbaserad data samlas in och registreras i ett Nationellt Kvalitetsregister för att möjliggöra uppföljning av kvaliteten inom vård och omsorg i Båstad Kommun. Registreringen bygger på patientens självbestämmande och uppgifterna får endast användas för vårdutveckling, forskning och statistik.

Förutsättning för ett gott arbete är kunskap om och förståelse för såväl demenssjukdomar som arbetssättet. Utbildning i basal demenskunskap samt BPSD till all personal inom Vård- och omsorgsverksamheten i Båstad Kommun är ett led i att skapa jämlikhet, säkerhet och trygghet för medborgarna.