Sundsvalls kommun

Utveckling av Stadshuset

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:17 CET

Sundsvalls kommun och Fastighetsaktiebolaget Norrporten AB har förslag på hur Stadshuset kan utvecklas; rusta upp fastigheten, skapa ett Visitor Centre och flytta dit Sundsvall Business Region för att få ett mer levande stadshus.

Stadshuset är en viktig byggnad för Sundsvall. Sundsvalls kommun planerar att tillsammans med Norrporten utveckla Stadshuset. Om planerna genomförs innebär det att Sundsvall från och med år 2012 har ett Stadshus som, förutom nuvarande konferens- och nöjesverksamhet innefattar:

  • Sundsvall Business Region som ansvarar för kommunens näringslivsservice.
  • Ett Visitor Center där turistbyrån ingår.

 Projektet möjliggör dessutom en hantverksutbildning under tiden stadshuset renoveras.

För den tänkta ambitions– och kvalitetshöjningen satsar Sundsvalls kommun 1,5 miljoner kronor per år. Sundsvalls kommun har ansökt om medfinansiering från EG:s strukturfond för projektet Stenstaden Visitor Centre.

- För kommunens del innebär det att vi ytterligare betonar vikten av att lyfta besöksnäringen och näringslivet. Det är ett par av de absolut viktigaste framtidsområdena för Sundsvall och då är det naturligt att de verksamheterna lokaliseras till en av de viktigaste byggnaderna i centrala Sundsvall. Dessutom blir det en mer naturlig mötesplats för turister, sundsvallsbor och företagare, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Sjödin.

Norrporten planerar att rusta upp Stadshuset för cirka 50 miljoner kronor.

-  Det är mycket glädjande att utvecklingen av Stadshuset nu är framme för beslut. Ett upprustat Stadshus med liv och rörelse i hittills outnyttjade ytor kan äntligen bli den symbol och centralpunkt för Stenstaden som vi och många har längtat efter, säger Per Persson affärsutvecklare på Norrporten samt VD Stadshuset i Sundsvall AB.

Den 30 november ska förslaget behandlas i Finansutskottet. Om alla avtal och regelverk uppfylls, så är det Kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet den 20 december.

Kontakt:
Magnus Sjödin 070-687 41 52
Kommunstyrelsens ordförande