Landstinget Kronoberg

Utveckling av vård för unga vuxna inom psykiatrin

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:06 CET

Ytterligare information:
Närsjukvårdsdirektör Kjell Grahn, tel 0709-844400

Enhet för unga vuxna inom psykiatrin, samordning av mottagningar och mer dagsjukvård. Så ser förslaget ut till utveckling för att möta framtidens behov av vård.

I nuvarande psykiatriplan ingår att utveckla en särskild enhet för vård av unga vuxna mellan 15-24 år. Syftet är att skapa ett bättre samlat omhändertagande för denna grupp patienter med speciella vårdbehov. Det kan t ex handla om patienter med självskadebeteende. Just för den gruppen kommer också möjlighet till samverkan med andra landsting att undersökas.
- För ett litet län som Kronoberg är det angeläget att öka samverkan med andra landsting för att skapa en bra och heltäckande vård för barn- och ungdomar, säger närsjukvårdsdirektör Kjell Grahn. Sådana kontakter kommer att tas under december.

Som ett första steg i arbetet att utveckla slutenvården finns nu ett arbetsgivarförslag att skapa en ny enhet inom vuxenpsykiatrin inriktad på gruppen unga vuxna med särskilda vårdbehov. Hit överflyttas patienter som vårdas på BUP enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det är också ett sätt att säkra jour- och beredskapslinjen som krävs för att uppnå en god patientsäkerhet. Barnpsykiatrisk kompetens kommer att finnas inom enheten. Den tidigare åldersgränsen vid 18 år mellan barns och vuxnas vård kommer alltså inte längre styra vårdansvaret.

Samtidigt fortsätter samordning med andra verksamheter inom Barncentrum. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken kommer under våren att flytta till lokaler på Centrallasarettet i anslutning till barn- och ungdomskliniken. Dit planeras även flytt av neuropsykiatriska teamet för barn.