Lycksele kommun

Utveckling i Lycksele – Hur?

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 16:24 CET

Pressmeddelande näringslivsenheten

”Lycksele står inför stora utmaningar samtidigt som det ger oanade möjligheter till utveckling!” Detta konstaterades under måndagskvällen när Stora Partnerskapet samlades för att diskutera vad som görs och framför allt behöver göras i kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande, Lilly Bäcklund, hälsade alla välkomna och Calle Franklin, ordförande Företagarna, informerade om samarbetet
när det gäller utveckling mellan offentlighet och det privata näringslivet.

Under rubriken ”Liten kommun – stora investeringar”, gav Anders
Lundgren utvecklingsstrateg i kommunen, en beskrivning av de
satsningar som just nu genomförs och de som man planerar att
genomföra.

Kvällen fortsatte med gruppvisa samtal kring gruvnäringen,
biobränslefrågan och ett Öppet forum där enskilda aktuella frågor
diskuterades. Här är några av de kreativa idéer som diskuterades:

• Centrumutveckling; kraftsamling för Köpmannen, etablering av
Galleria, kolla av intresse via medborgarenkät

• Kompetens; skapa ett utbildningscentrum för fordon med blåljus

• Gruvråd; starta samarbetspool, näring och offentlighet

• Skapa intresse för gruvnäring bland ungdomar

• Återfå utflyttade Lycksele-bor med adekvat utbildning

• Flera lokala företagare i Bio Fuel Region

• Arbeta med fler alternativ än en etanolanläggning.
Alla goda idéer kommer nu att tas upp i Lilla Partnerskapet den 17 april.
Lilla Partnerskapet är ett samarbetsorgan mellan näringslivet och
offentligheten i kommunen. På sammanträdet ska ansvar och
genomförande fördelas.

Kvällen arrangerades av Företagarna, Svensk Handel, Handelskammaren,
Svenskt Näringsliv och Lycksele Kommun i samarbete.

För mer upplysningar:
Calle Franklin, ordförande Företagarna, 0950-105 57
Kennet Holmbom, Företagarna, 0950-238 16
Sven Roosqvist, Näringslivschef, 0950-166 21, 070-606 0149
Lilly Bäcklund, Lyckseles kommunalråd (s), 0950-166 04, 070-581 66 04