Destinationsbyrån

Utveckling & Utbildning för dig inom rese-/turismbranschen!

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 20:01 CEST

Det nystartade företaget Destinationsbyrån lanserar sin affärsidé:

”Att med kundens behov som utgångspunkt, på valfri tid och plats, tillhandahålla utveckling & utbildning för rese-/turismbranschen”


Destinationsbyrån fyller luckan mellan alla kloka föreläsare, destinationsbolag, EU projekt och entreprenören som möter kunderna i sin dagliga verksamhet. Vi skall vara den självklara

Resursen då det gäller utbildning & utveckling.

Destinationsbyrån ställer sig inte bara bakom det nationella målet för turistindustrin, att år 2020 omsätta 500 miljarder kronor, utan gör det till en del av sin egen vision. ”Vi skall vara den självklara resursen i det gemensamma arbete, både för de större och de mindre organisationerna inom turistindustrin” säger Benny Tator, en av grundarna till företaget.

För mer information kontakta Maria Lindqvist via maria@destinationsbyran.se eller per telefon 070-288 80 54.

www.destinationsbyran.se