Stockholms stad

Utvecklingen av yrkesinriktade gymnasieprogram

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 11:47 CEST

Skol- och kulturroteln, Presskontakt Tobbe Lundell, Telefon: 070-47 29 076


Utvecklingen av de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är den största utmaningen som gymnasieskolan i Stockholm står inför under de kommande åren. Erik Nilsson, skolborgarråd (s) antar den utmaningen och presenterar nu ett antal förslag till åtgärder.

- Problem med avhopp från de yrkesinriktade gymnasieprogrammen är ett faktum och ett problem som staden tar på stort allvar. Kvaliteten måste höjas och fler elever måste stimuleras till att genomföra sin gymnasieutbildning, säger Erik Nilsson (s) och pekar på behovet av följande åtgärder:

- Satsningar måste göras på kompetensutveckling av lärarna för att garantera kunskap som dagens yrkesliv har behov av
- Kvaliteten i den arbetsplatsförlagda utbildningens, APU och LIA måste öka och skolan måste ta ett större ansvar för att ta fram och utbilda handledare på praktikplatserna
- Ett bättre samarbete och ett gemensamt ansvar måste till mellan skola och bransch för att öka kvaliteten i utbildningen för att få framtida kompetenta medarbetare
- Överenskommelser måste ske mellan bransch och skola för att eleverna ska slutföra sin utbildning trots att branschen behöver arbetskraft snabbt
- Satsningar måste göras på personalförsörjning utifrån att en stor del av lärarna på yrkesinriktade program inom de närmaste 10 åren går i pension
- En större integration måste ske mellan karaktärsämnen och kärnämnen för att eleverna ska kunna se och uppleva nyttan av kärnämnen i sitt fortsatta yrkesliv.
- Utbildningsnämnden kommer att fatta beslut om ett utvecklingsprogram för de yrkesinriktade programmen i juni.

- Med de senaste årens utveckling kommer vi att uppleva arbetskraftsbrist inom flera av de områden som de yrkesinriktade utbildningarna täcker, jag ser det därför som viktigt att utvecklingsinsatser genomförs för att höja kvaliteten och statusen på programmen säger Erik Nilsson, skolborgarråd (s).