Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Utvecklingen går snabbare än förväntat

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2017 21:37 CEST

LED-belysning är dagens nya ljuskälla och solcellsbelysningen nästa anhalt

LED-belysningen har inte fått det fäste den bor ha fått. Länder som USA har längre haft LED och det har inte varit någon frågan om saken. LED är bättre och minskar elförbrukningen och så håller LED väsentligt mycket längre än vanlig belysning som ofta innehåller tungmetaller. Även Kina och andra länder har bytt stora delar av sin föråldrade belysning till LED. 

Solcellsbelysning eller rättare gatuarmaturer med solcellsdrift har blivit attraktivt

Solceller är inget nytt. Även i Sverige börjar det poppa upp lite varstans och anledningen är de sänkta priserna på produkten som kommit den senaste åren. Dessutom betalar solcellssystemet tillbaka sig självt ganska snabbt och det är en engångssumma som erläggs och du blir av med de dyra elbolagen. Nu kan du även använda solcellsarmaturer direkt som de är utan sladdar eller strömförsörjning. Vi på Eco by Sweden prövat all vår belysning har är förvånade hur effektiv solcellsbelysningen är. Även jämfört med andra LED-armaturer. 

Läs mer på: https://ecobysweden.se/led-produkter/gatubelysning om våra armaturer och andra LED-system. 

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett företag som verkar för en hållbar utveckling. Vi saluför och partiellt utvecklar ekodesignprodukter för den Europeiska marknaden. När vi säger att vi verkar för en hållbar utveckling har vi både det sociala, ekonomiska och ekologiska som grundstenar. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. VI tar även hand om gamla lampor som många inte vet vad de ska göra utav. 

2017 © Eco by Sweden