Mobilisering mot narkotika

Utvecklingen i Afghanistan: ”Ökningen oroar”

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 10:00 CET

Den illegala odlingen av opium ökar i Afghanistan – landet försörjer nu 10 miljoner missbrukare runt om i världen med heroin.

– Denna oroväckande utveckling är något som berör oss väldigt direkt, säger Björn Fries, regeringens narkotikapolitiska samordnare. Nästan allt heroin på den svenska narkotikamarknaden har sitt ursprung i Afghanistan. Det är mycket oroande att odlingarna nu ökar igen, inte minst mot bakgrund av att heroinmissbruket ökar bland yngre missbrukare i Sverige.

Idag presenterar FN:s narkotikaprogram UNODC en kartläggning av de illegala opiumodlingarna i Afghanistan. Den visar att det i år kommer att produceras runt 3 600 ton opium, vilket är den näst högsta siffran sedan mätningarna startade för tio år sedan. Afghanistan står för över två tredjedelar av världsproduktionen och försörjer därmed runt 10 miljoner narkomaner med heroin.

Trots den afghanska regeringens förbud mot all narkotikahantering ökar antalet opiumodlande provinser – idag förekommer illegala odlingar i 28 av 32 provinser. 264 000 familjer är beroende av inkomsterna från dessa odlingar. Det motsvarar 7 procent av landets befolkning.

– Denna oroväckande utveckling är något som berör oss väldigt direkt, säger Björn Fries, regeringens narkotikapolitiska samordnare. Nästan allt heroin på den svenska narkotikamarknaden har sitt ursprung i Afghanistan. Det är mycket oroande att odlingarna nu ökar igen, inte minst mot bakgrund av att heroinmissbruket ökar bland yngre missbrukare i Sverige.

De sammantagna inkomsterna från odlingar och annan illegal hantering i Afghanistan beräknas uppgå till närmare 18 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar landets halva bruttonationalprodukt. Den internationella handeln omsätter uppskattningsvis 230 miljarder kronor årligen.

– Bönderna blir beroende av inkomsterna för sin överlevnad samtidigt som krigsherrarna tar merparten. Det leder till rivalitet och instabilitet i landet som helhet. Förlorarna är inte bara narkotikamissbrukarna runt om i världen utan också det afghanska folket, säger Björn Fries.

– Dessutom visar det på hur narkotikaproblemet är globalt och lokalt på samma gång. Mer odling i Afghanistan betyder ökad tillgång i våra städer här hemma. Om vi ska komma till rätta med narkotikaproblemet är det därför viktigt att vi jobbar på alla nivåer, internationellt, nationellt och lokalt.

– Det visar också på vikten av att vi ger våra narkomaner hjälp att komma ur sitt missbruk. Det är oacceptabelt att unga heroinister får vänta på avgiftning och behandling, ibland i åratal. Det kostar i mänskligt lidande, och det upprätthåller en lukrativ marknad för heroinsmugglarna, säger Björn Fries.