Försäkringskassan

Utvecklingen i sjukförsäkringen: Ohälsotalet stadigt nedåt

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:47 CET

Pdf-fil Månadsuppgifter Februari 2007 [pdf 15 kB]

Pdf-dokument Diagrambilaga [pdf 93 kB]
Powerpoint-dokument Diagrambilaga [ppt 198 kB]

http://www.forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2007/pm05_07/

Ohälsotalet sjönk ytterligare med en tiondels dag i januari. Det är nu nere i 39,8 dagar. Ohälsotalets alla delar visade en sjunkande tendens, såväl sjukpenningen, rehabiliteringspenningen som sjuk- och aktivitetsersättningen.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar i slutet av 2008.

Under januari fick omkring 225 000 personer sjukpenning, varav 142 00 kvinnor och 83 000 män. Det är omkring 11 000 färre än motsvarande månad förra året.

555 000 personer får sjuk- eller aktivitetsersättning i februari. Det är något färre är motsvarande månad förra året.

- Utvecklingen är positiv, men för att vi ska nå målet om ett ohälsotal på 37 krävs ytterligare ansträngningar. I mars startar ett landsomfattande samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att gå igenom ärenden med långtidssjukskrivna och tidsbegränsad sjukersättning. Förhoppningen är att den goda arbetsmarknad som nu råder också ska bidra till att personer som varit borta länge men nu har återvunnit arbetsförmåga ska få en chans att komma tillbaka, säger Curt Malmborg, generaldirektör, Försäkringskassan.
För kommentar

Curt Malmborg, Generaldirektör
08-786 90 01
För information

Rolf Lundgren
08-786 95 45, 070-553 17 37
Bertil Thorslund
08-786 98 10, 073-022 20 95
Presskontakt 08-786 98 88

Robin Lapidus, Presschef
08-786 97 21, 070-211 97 21

Teresa Janonius, Pressekreterare
08-786 90 12, 073-914 19 25