Fagersta kommun

Utvecklings- och resurscentrum i Fagersta bjuder in till öppen föreläsning

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 15:33 CEST

Behovet av extra stödinsatser för barn ökar. För att möta det ökade behovet bygger man i Fagersta upp Utvecklings- och resurscentrum inom utbildnings- och fritidsförvaltningen. Sedan årsskiftet arbetar Bjarne Engström och Ulrika Junno med ett projekt som på olika sätt ska lägga grunden för centrets verksamhet. En verksamhet som innebär en utveckling av det Resursteam som funnits sedan 90-talet. Parallellt med detta skapar varje rektor ett stödteam inom sitt verksamhetsområde. Samarbete mellan stödteamen och Utvecklings- och resurscentrum kommer att vara viktiga både för utvecklingen av skolornas arbete och de enskilda eleverna som behöver stöd.

I stora drag innebär det att Utvecklings- och resurscentrum samlar alla behövliga kompetenser, interna och även externa aktörer, för att på bästa sätt lösa problem som uppstår kring barn i förskolan eller grundskolan (1-16 år). Syftet är att se helheten, problem som uppstår kan ses på olika sätt; är de av individkaraktär eller kan orsakerna sökas i systemet eller miljön omkring eleven? Med en mer flexibel organisation med fler kompetenser och nytt blickfång hoppas man kunna öka samsynen hos personer som finns i elevens närhet och vardag. Förutom samarbete med socialförvaltningen finns även förhoppningar om ett samarbete med flera aktörer utanför skolan. Större delen av den moderna specialpedagogiska forskningen visar att det bästa för eleven är när problemen kan lösas i elevens närmiljö.

Ulrica och Bjarne arbetar just nu för fullt för att informera personal och föräldrar om Utbildnings- och resurscentrum. Första avstamp blir en öppen föreläsning med Mia Börjesson, i Folkets Hus den 20 och 21 april. Mia är handledare och inspiratör för olika projekt när det gäller förebyggande psykosocialt arbete. Hon är flitigt anlitad som föreläsare och hennes föreläsningar präglas av humor och kompetens. Föreläsningen riktar sig till föräldrar, personal och politiker.

- Vårt arbete med att förverkliga Utvecklings- och resurscentrum avslutas den 18 juni då projekttiden går ut, berättar Bjarne Engström, som då återgår till sin tjänst som lärare i svenska på Risbroskolan.

- Vår förhoppning är att arbetet i Utvecklings- och resurscentrum är igång till hösten, avslutar Ulrica Junno, som också hon går tillbaka till sin tjänst som grundskollärare på Per-Olsskolan.

Ulrica Junno och Bjarne Engström når du på 0223- 446 04 eller e-post:
ulrica.junno.perols@fagersta.se

bjarne.engstrom.risbro@fagersta.se

www.fagersta.se

Lena Bylund, informatör, 0223-442 87