Oxyma Innovation

UTVECKLINGSCHEFER BEHÖVER UTVECKLAS

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 14:38 CEST

Utvecklingschefer ansvarar för att ta fram nya produkter. Vår framtid ligger i deras händer. Den ökade pressen på att prestera kortsiktiga resultat urholkar deras möjlighet att utveckla framgångsrika produkter. Ansvariga för utvecklingen behöver nya verktyg för att utveckla nya produkter. Oxyma startar ett nätverk för utvecklingsansvariga med syftet att lyfta svenska utvecklingschefer och svenska företag.

Förenklat kan man säg att det finns fyra typer av utveckling; primärutveckling, nyprodukt-utveckling, produktvård och kundorderstyrd utveckling. I flertalet svenska bolag är det produktvård och kundorderstyrd utveckling som dominerar utvecklingsbudgeten. Det bygger inte den långsiktiga produktportföljen.
Produktledning och ansvariga för utvecklingen pressas dagligen av tidskrav, resursbrist, och förändrade kundkrav. De får inte tid eller möjlighet att lyfta utvecklingsverksamhet till nästa nivå. Samtidigt är det vad ägarna vill och vad många utvecklingschefer strävar efter. Det behövs ett stärkt strategiskt perspektiv hos utvecklingsledning för att få fram de nya lönsamma produkterna.

För utvecklingsansvariga är det viktigt att kunna ta intryck och idéer via en plattform utanför sin egen organisation. Detta vill Oxyma bidra till i det nystartade nätverket för utvecklingschefer.
Det nya nätverket för utvecklingsansvariga skall stötta utvecklingschefer att leda utvecklingen via ett strategisk och affärsmässigt perspektiv. "Vi i Sverige har kunnande, teknologi, organisationer, varumärken - helt enkelt en välfungerande plattform för produktutveckling. Rätt utnyttjat kan många bolag ta bättre position med sina produkter. Det vill vi stötta" säger Johan Norelius, VD Oxyma Innovation och initiativtagare till nätverket.

Ansökningar till nätverket behandlas under maj månad, för att senare startas i juni.

FAKTA Nätverk för utvecklingsansvariga

Start: Juni 2009
Informationsmöte: 5, 8 och 12 maj.
Tid: 7.30-9.00
Plats: Oxyma Innovations lokaler (Dalvägen 4, Solna)
Nätverksansvarig: Johan Norelius

Kontakt: johan.norelius@oxyma.se

###

För ytterligare information eller för att boka en intervju kontakta:

Oxyma Innovations VD Johan Norelius , johan.norelius@oxyma.se, 0733-50 22 14