Tolpagorni

Utvecklingschefer bromsar utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 11:09 CET

Utvecklingschefer måste släppa taget över produktledning och ändra sitt synsätt. Produktledning är inte till för att underlätta och optimera utvecklingen Den är till för att ta fram kommersiellt framgångsrika produkter. Inga bolag går säkra om man gör fel saker. Detta görs inte genom att göra saker rätt - utan genom att göra rätt saker. Det är vad produktledningen är till för!

Produktledningens roll på teknologiföretag ökar. Detta är entydigt i en undersökning gjord under januari månad 2010. Att leda produkter till framgång kräver idag en ökad strategisk och marknadsmässig förmåga. Tidigare har kunskapen varit mest inriktad på teknologi och koordination av bolagets enheter. Detta är en bra utveckling som ökar bolagens chanser till kommersiell framgång. Ett hot i denna process är utvecklingschefer på teknikbolag. I vår undersökning är det tydligt att utvecklingschefer inte värderar produktledningens roll lika högt som marknadsavdelningar och företagsledningar. Kan orsaken till detta vara utvecklingschefens rädsla att utsättas för en kunnig produktledares krav?

Under januari månad genomförde vi en studie på företag. 259 personer på ca 200 bolag svarade på studien. Det går snabbt att dra tydliga slutsatser från studien:

För det första, företag har de senaste tre åren ökat sina investeringar inom produktledning. Denna ökning har skett i ett klimat då det varit en av de värsta finanskriserna genom historien och de flesta bolagen har genomgått stora nedskärningar.

Orsaken bakom den ökade investeringen i produktledning tros vara vår världs ökade komplexitet. Det finns fler val att göra. Teknologialternativen är fler. Det finns överflöd av idéer över vilka funktioner som skall implementeras. Felaktiga val leder i bästa fall till tusentals bortkastade utvecklingstimmar.  I värsta fall leder det till utebliven försäljning. En produkts (eller tjänsts) framgång baserar sig inte enbart på teknologiska framsteg utan på fler parametrar utanför utvecklingsavdelningens ansvarsområde.

För det andra, produktledningen har blivit mer marknadsorienterad. De flesta svenska teknologiföretag arbetar på en global marknad. Inom de geografiska områden finns det sedan ett flertal segment. Alla marknader är tillgängliga. Alternativen är fler. Men var tjänar man pengar? Vilka risker finns det? Alternativen är återigen fler och kräver ett större arbete. Till detta kommer en föränderlig värld. Våra kunders behov förändras snabbare än tidigare. Deras beteende förändras. Inköpsportaler, strategiska partners, informationsinsamling påverkar hur vår kund köper upp våra produkter. Och alla är vi medvetna om att fler kunder än någonsin försvinner antingen via konkurser eller genom samgåenden.

Det är naturligt att 67% av alla tillfrågade idag arbetar mer marknadsorienterat och 52% mer strategiskt. Detta är en tydlig inriktning på vart produktledning är på väg. En majoritet, 61%, visar också på en ökad investering av produktledning.

Det finns två stora risker för denna positiva utveckling:

I bolag där produktledning rapporterar till utvecklingsavdelningar har produktledningen inte blivit mer strategisk. Istället verkar produktledningen blivit mer operativ.

I bolag där produktledning rapporterar till utvecklingsavdelningar har produktledningen i 36% av fallen minskat (jämfört med 3% då de rapporterar till marknadsavdelningen).

Varför riskeras produktledningen då man rapporterar till utveckling? Den största orsaken är att utvecklingsavdelningen inte ser produktledningens roll.  Utvecklingschefer upplever produktledning som ett sätt att underlätta utvecklingen. Men produktledningens roll är att gerenerar kommerisllet framgångsrika produkter. Utvecklingschefer verkar uppleva en rädsla att få tydligare leveranskrav och hårdare styrning av en självständig produktledning. Detta resulterar i att utvecklingsavdelningen är en bromskloss till produktledningen.

Produktledningens roll ökar och utvecklingschefer skall omfamna den nya starka rollen. En roll som med kunskap och kompetens beställer utveckling och ställer realistiska och befogade krav på utvecklingsavdelningen.

Tolpagorni Product Management startades 2009 för att utveckla svensk produktledning. Vårt uppdrag är att göra våra kunder snabbare och bättre på att ta fram rätt produkter. Tolpagorni är initiativtagare till Produktledardagen och nätverk för produktchefer. Vi arbetar med B2B företag där teknologi är en viktig ldel i erbjudandet.