Artimplant AB

Utvecklingssamarbetet mellan Artimplant och Mölnlycke Health Care avslutas

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 16:25 CEST

Avtalet mellan Artimplant och Mölnlycke Health Care om utveckling och licensiering av produkter inom sårvård med Artimplants biomaterial Artelon har avslutats.

”Artimplants biomaterial Artelon har under ett antal år testats hos Mölnlycke Health Care för att utröna möjligheten att ta fram en produkt för behandling av djupa sårskador.
Artimplants teknologi är mycket intressant, men vi har ändå i samråd med Artimplant valt att avsluta projektet till förmån för andra prioriterade projekt,” säger Anders Husmark, chef för Mölnlycke Health Cares sårvårdsdivision.

”Vi är naturligtvis besvikna över att det inte gick att fortsätta projektet. Dock skapas nu möjligheter för Artimplant att bygga vidare på de resultat och den utveckling som bedrivits och söka andra vägar att kommersialisera Artelon-plattformen för sårvårdsapplikationer,” säger Tord Lendau, VD för Artimplant.

Samarbetets avslutande har kortsiktigt obetydlig finansiell inverkan på Artimplant.

Artimplant fortsätter att vidareutveckla dessa produkter med fokus på applikationsområdet estetisk och rekonstruktiv kirurgi.

För ytterligare information kontakta:
Tord Lendau, VD, tel. 031-746 56 00, 0708-369 403, tord.lendau@artimplant.se
Hemsida: www.artimplant.se

Artimplants affärsidé är att utveckla nya nedbrytbara biomaterial och implantat som tillfredsställer patienters, läkares och vårdgivares behov inom ortopedi och andra terapiområden. Bolaget arbetar tillsammans med globala partners som ett expertcenter i denna utveckling.

Artimplants vision är att bli den partner som man väljer när det gäller hård- och mjukvävnadsrekonstruktioner inom multipla terapiområden.

Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.