Arbetslivsinstitutet

Utvecklingssamtal i skolan kan missa målet

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:26 CET

I skolans utvecklingssamtal är det känsligt att prata om problem. Det finns då en risk att läraren, föräldrarna och eleven blir så försiktiga i sina ordval att svårigheter egentligen inte reds ut under samtalet, visar en ny avhandling.

Doktoranden Johan Hofvendahls avhandling är en analys av 80 inspelade kvarts- och utvecklingssamtal i skolan. Analysen är inriktad på språket, hur frågor och påståenden i samtalet påverkar samtalets inriktning.

– Jag har bland annat riktat in mig på hur samtalet utvecklas när elevens eventuella svårigheter kommer på tal, säger Johan Hofvendahl som inom kort disputerar med avhandlingen Riskabla samtal - en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal vid Linköpings universitet.

Relationen mellan förälder, elev och lärare är skör. Dagen efter samtalet ska lärare och elev träffas i skolan igen. För föräldrarna kan det vara svårt att kritisera eftersom de är rädda att detta ska slå tillbaka mot barnet, menar Johan Hofvendahl.

– För att ta sig förbi dessa hinder använder lärare, förälder och elev förmildrande uttryckssätt. Det blir ett mönster av varsamhet i samtalet. Visst finns det en poäng med att vara varsam för att markera att samtalet är på väg in i en diskussion om eventuella problem. Men ibland kan försiktighetsstrategin misslyckas på så sätt att de verkliga problemen inte diskuteras, säger Johan Hofvendahl.

Johan Hofvendahl disputerar fredagen 24 mars klockan 10.15 - 12.00 vid Linköpings universitet, Campus Valla, Keyhuset, Sal Key 1.


Ytterligare frågor: Johan Hofvendahl, 0736-33 24 06, johan@hofvendahl.se

Läs mer: www.arbetslivsinstitutet.sePressekreterare Judit Hadnagy
Telefon 08 - 619 67 21, 070 - 533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se