Patent- och registreringsverket, PRV

Utvidgad Nyhetsgranskning –ny tjänst från PRV InterPat

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 09:07 CEST

Sedan första oktober erbjuder PRV:s uppdragsverksamhet, PRV InterPat, tjänsten Utvidgad Nyhetsgranskning. Denna tjänst vänder sig till alla som behöver en genomgripande nyhetsgranskning av en uppfinning. I denna tjänst används samma granskningsmetoder och sökverktyg som för en patentansökan.

Grundlig granskning
Är tekniken i en uppfinning redan känd kan man inte beviljas ett patent. Nyhetsvärdet av uppfinningen är därför helt avgörande för det skyddsomfång som kan erhållas genom patentsystemet. För att kunna fatta strategiska beslut är det därför viktigt att tidigt få en uppfattning om den egna uppfinningens nyhetsläge.

PRV InterPat har ett antal färdigdefinierade tjänster till fasta priser som hjälper uppfinnare och innovatörer att bedöma hur de ska gå vidare med en eventuell patentansökan. Utvidgad Nyhetsgranskning är den senaste och mest genomgripande av dessa tjänster. Tjänsten är framtagen utifrån de önskemål och krav som kommit fram i dialog med kundkretsen.

–Genom en utvidgad nyhetsgranskning får du snabbt en klar bild av nyhetsläget och vad som skulle kunna ligga till hinder för din ansökan. Resultatet kan vara vägledande i formuleringen av patentkraven, eller om du rentav borde avstå från att lämna in en ansökan.

Eftersom PRV är den myndighet som granskar och fattar beslut kring patentansökningar är opartiskhet ett absolut krav. Vi kan därför inte ta ställning till patenterbarhet eller intrångsfrågor i ett uppdragsärende. Däremot ger vi kunden en mycket klar och tydlig bild av dagsläget som man sedan själv använder som beslutsunderlag, berättar Susanne Hellman, enhetschef för uppdragstjänsterna på PRV InterPat.

PRV:s samlade kompetens står bakom
PRV:s samlade kompetens och erfarenhet står tillgänglig för de olika uppdragstjänsterna. De ca 200 patentingenjörerna är alla experter inom olika teknikområden och har alltid den senaste informationen tillgänglig. En utvidgad nyhetsgranskning ger därför en mycket bra och tydlig bild över det aktuella läget.

Det är viktigt att uppdraget är väldefinierat med väsentliga detaljer tydligt angivna, gärna som patentkrav. En kundkontakt tas av patentingenjören i varje uppdrag innan sökningen påbörjas. Ange därför tydligt vem som är kontaktperson i ärendet. Den utförliga rapporten som skickas till kunden kan fås på svenska eller engelska.

För mer information, kontakta PRV InterPats kundtjänst:
Tel: 08 - 782 28 85, Fax: 08 - 783 01 63,
Interpat@prv.se , www.prv.se/interpat