Systembolaget AB

Utvidgat samarbete mellan Systembolaget och polisen - Gemensam aktion inför Valborgsmässoafton

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 14:29 CEST


Systembolaget och polisen utvidgar sitt samarbete, som nu innefattar många orter runt om i landet. Tillsammans ska man arbeta mot langning och skärpa ålderskontrollen ytterligare. Kommande Valborgsmässohelg är en av de storhelger under året då många minderåriga försöker få tag i alkohol.

På många platser runt om i landet gör nu polisen och Systembolaget gemensam sak mot langning. Samarbetet går ut på att parterna träffas och utbyter erfarenheter. På många håll besöker polisen systembutikerna och har informationsmöten med personalen. Viktiga frågor är hur man upptäcker falska legitimationer, problem på orten och vilka grupper som mest troligt langar. På många håll medverkar polisen vid personalmöten i systembutikerna. Syftet är att minska ungdomsfylleriet och därmed våldet och riskerna för unga att bli utsatta eller själva begå brott.

- Det är roligt att se att engagemanget från våra butiker och polisen är så stort. Vår första gemensamma insats på bred front blir inför Valborgsmässo- afton. Civil polis vår personal och väktare kommer då att tillsammans arbeta mot langning. Samtidigt har vi en omfattande information mot langning i reklamradion, säger Mikael Wallteg, vice vd och försäljningsdirektör, Systembolaget.

- Sedan tidigare har polisen i Stockholm ett samarbete med ett antal systembutiker som visat sig vara mycket lyckat. En gemensam aktion i höstas resulterade i att sju langare rapporterades. Nu utvecklar vi det samarbetet på fler platser i landet. Det är viktigt att markera att langning aldrig accepteras. Genom att visa att langning får konsekvenser, kan vi även påverka dem som langar utländsk sprit till ungdomar, säger Lena Tysk, chef på brottsförebyggande enheten vid Rikspolisstyrelsen.

För ytterligare information kontakta gärna:
Lena Tysk, Enhetschef, Rikspolisstyrelsen, tfn 0708-95 16 62 Björn Rydberg, Presschef, Systembolaget, tfn 08-503 310 25, 070-528 41 05
Björn Rydberg
Presschef
Systembolaget AB, 103 84 Stockholm
Besök Kungsträdgårdsgatan 14
Telefon Vxl 08-503 300 00 Direkt 08-503 310 25
Mobil 070-528 41 05 Fax 08-503 310 16 bjorn.rydberg@systembolaget.se www.systembolaget.se