Vänsterpartiet

(V) bjuder in NNR till diskussioner

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 15:44 CEST

Näringslivets nämnd för regelförenkling (NNR) säger i ett pressuttalande att " Jobbet med att förenkla reglerna för landets företag går på kryckor." Vi i Vänsterpartiet är beredda att göra allt vi kan för att sätta fart på det jobbet. Vi ser regelförändringar som ett av flera medel till att skapa ett klimat som innebär fler arbetstillfällen och en starkare arbetsmarknad. Därför skrev vi i juni ett brev till Svenskt Näringsliv och Företagarna med en förfrågan om 10 konkreta förslag på regelförändringar. I sitt svar slår Svenskt Näringsliv fast att regelförenklingsarbetet är ett av de viktigaste inslagen och vi är övertygade om att såväl Företagarna som Svenskt Näringsliv snart kommer att ge oss de 10 konkreta förslagen.

Jag håller med NNR när de hävdar att det finns behov av ett ökat politiskt tryck bakom förenklingsarbetet. Därför vill jag nu ta tillfället i akt att även bjuda in NNR att komma med 10 konkreta förslag på regelförändringar. jag ser fram emot dessa så att vi kan snabba på
processen.

För vidare information:
Lars Bäckström, Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen
070-523 98 80