Vänsterpartiet

V fortsätter pressa på för stärkt skydd åt anställda

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 16:22 CET

Camilla Sköld Jansson (v) debatterade idag arbetsgivares möjligheter att utnyttja kryphål i lagen om anställningsskydd för att trotsa domar i arbetsdomstolen, med arbetslivsminister Hans Karlsson.Vänsterpartiet har krävt en skärpning i lagen, så att inte arbetsgivare, som idag, ska kunna ?köpa ut? obekväma anställda som sagts upp eller avskedats på ogiltiga grunder.- Det finns ingen anledning att betvivla Hans Karlssons oro för den situation som råder och vi välkomnar att ministern inte utesluter de förslag vi framfört. Men det verkar tyvärr inte finnas någon större drivkraft hos regeringen att göra något åt saken, säger Camilla Sköld Jansson.- Med dagens ordning kan en arbetsgivare säga upp en fackligt förtroendevald som påtalat brister i säkerheten med hänvisning till illojalitet, fortsätter Camilla Sköld Jansson. Om det sedan skulle visa sig vara felaktigt kan arbetsgivaren ändå välja att i stället för att ta tillbaka den anställde betala honom/henne ett skadestånd. LO-kongressen har krävt att det ska ges ett särskilt skydd till fackliga förtroendevalda och att de inte ska kunnas köpas ut. Det är en uppfattning vänsterpartiet delar.- Det viktiga är hur som helst att signalerna om snävare utrymme för kritiska anställda i allmänhet och förtroendevalda i synnerhet tas på stort allvar. Vänsterpartiet kommer att fortsätta bevaka och pressa på i de här frågorna, avslutar Camilla Sköld Jansson.

Mer information:Camilla Sköld Jansson, tel. 070-343 96 33Ali Esbati, politisk sekreterare 0733 -706 426