Vänsterpartiet

V kräver utredning om diskriminerande domar

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 08:58 CEST

Rolf Olsson (v):
Misstankar om diskriminering i rättsväsendet är allvarliga

I eftermiddagens interpellationsdebatt mot justitieministern kommer Rolf Olsson (v) att kräva en större jämförande undersökning som analyserar huruvida rättstillämpningen skiljer sig åt när det gäller personer med invandrarbakgrund och etniska svenskar. Detta med anledning av radioprogrammet Kalibers undersökning om rattfylleridomar.

- Det är nödvändigt att domstolarna har förtroende hos alla människor i vårt samhälle, att det råder verklig likhet inför lagen, menar Rolf Olsson..

Vänsterpartiet har sedan länge motionerat om att det behövs en större jämförande undersökning. Svaret från övriga partier har varit att man inte har tyckt att något pekar på att det behövs.

- Undersökningen från Kaliber, som visar att invandrare döms hårdare för rattfylleri, trots att promillehalten i genomsnitt ligger högre hos etniska svenskar, stärker vänsterpartiets misstankar om att rättsväsendet gör skillnad på folk och folk, förklarar Rolf Olsson.

För mer information:
Rolf Olsson, andre vice ordförande i justitieutskottet, 070-343 96 82
Johannes Bengtsson, politisk sekreterare, 08-786 46 28
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64