Avesta kommun

VA och renhållningen föreslås bolagiseras

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 15:21 CET

Fritid- och teknikstyrelsen fattade enigt beslut om att föreslå bolagisering av Avesta kommuns vatten och avloppsverksamhet, samt renhållningsverksamheten. Bolaget bör vara ett av kommunen helägt aktiebolag.

Uppdraget att utreda en eventuell bolagisering fick Fritid- och teknikstyrelsen som en del av det balanspaket som framarbetades för att hantera den svåra ekonomiska situationen. Utredning visar bland annat att en bolagisering skulle ge kortare beslutsvägar, underlätta rekrytering och skapa andra finansiella möjligheter än verksamheten har idag.
- Det finns också många kommuner som har goda erfarenheter av att bolagisera den här typen av verksamheter, säger Patrik Engström, ordförande i Fritid- och teknikstyrelsen.

Genom en bolagisering kommer det också bli tydligare uppdelning mellan den typ av verksamhet som VA- och renhållning är, och de andra delarna av Fritid- och tekniks uppdrag. Taxefinansierad verksamhet skiljs från skattefinansierad.
– Det ger en renodling, säger Patrik Engström.
Förslaget beräknas behandlas i kommunfullmäktige i februari. Sedan tar det minst ett halvår att starta upp det nya bolaget.
– Realistiskt borde det kunna vara klart i samband med årsskiftet 2010/2011

Presskontakt: Patrik Engström, ordförande Fritid- och tekniksstyrelsen, Avesta kommun
Mobtel. 070-8645138