Poolia

Våga tala om ledarskapet redan vid rekrytering

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 08:34 CEST

För att attrahera tjänstemän är bra chef, tillsammans med erkänsla och uppskattning viktigast när man funderar på att ta ett nytt jobb. När arbetsgivarna rangordnar sina argument för att attrahera personal hamnar däremot bra chef och erkänsla/uppskattning lång ner på listan, enligt Poolias Kompetensindikator 2012.

Bra lön, utmanande arbetsuppgifter och bra chef är de viktigaste faktorerna när tjänstemännen ska välja nytt jobb, men arbetsgivarna lyfter i stället fram utmanande arbetsuppgifter, bra arbetsmiljön och möjligheten att lära sig nytt. Bra chef hamnar på nionde plats och ännu längre ner på listan återfinns bra lön.

- Att så få som 12% av arbetsgivarna talar om bra chefer när de ska attrahera personal är oroväckande. Antingen förstår man inte hur viktigt gott ledarskap är för dem som funderar på att byta jobb, eller saknar man objektiva mått på hur bra ledarskapet är, säger Margaretha Öström, vd på Poolia Lead.

När det gäller att motivera och behålla tjänstemännen råder också stor diskrepans mellan det arbetsgivarna prioriterar och vad tjänstemännen efterfrågar. Bra chef och erkänsla/uppskattning är det i särklass viktigaste för att tjänstemännen ska trivas och stanna länge på arbetsplatsen. De tillfrågade HR-cheferna på företagen, menar att arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och karriärmöjligheterna är det som motiverar de anställda.

- Att så få som 20% av arbetsgivarna arbetar med behållningsstrategier som involverar ledarskapet är alarmerande. Många chefer vet inte vad som motiverar medarbetarna. Det tyder på stor okunskap om ledarskapets betydelse för trivsel och produktivitet. De som inte arbetar aktivt med att utveckla sitt ledarskap, riskerar att förlora kompetens till sina konkurrenter, säger Margaretha Öström.

Det som är viktigast för tjänstemännen när de ska byta jobb är 1) bra lön 2) utmanande arbetsuppgifter 3) bra chef/erkänsla och uppskattning. Företagens främsta argument är 1) utmanande arbetsuppgifter 2) bra arbetsmiljö 3) utforska/lära nytt.

Det som är viktigast för att tjänstemännen ska stanna länge på en arbetsplats är 1) bra chef/erkänsla och uppskattning 2) trevliga kollegor 3) bra lön. Företagen jobbar med 1) utmanande arbetsuppgifter 2) bra arbetsmiljö och 3) utforska/lära nytt.

Kompetensindikatorn genomfördes av Novus på uppdrag av Poolia den 22/8 – 4/9 2012.

500 telefonintervjuer med HR-chefer på medelstora och stora företag och 1056 webbintervjuer med tjänstemän i åldern 25-60 år genomfördes.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Margaretha Öström, vd Poolia Lead AB
Tel: 072-716 52 44
E-post: margaretha.ostrom@poolia.se

 

Poolia är ett börsnoterat rekrytering- och bemanningsföretag och finns representerat i Sverige, Danmark, Finland, England och Tyskland. Huvudkontoret och merparten av våra anställda finns i Sverige.
Vi erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, personaluthyrning, chefsrekrytering, ledarskap- och organisationsutveckling, talangförsörjning och omställning.

Poolia Sverige AB
Box 207 (Kungsgatan 57 A) | SE 101 24 Stockholm | tel 0770-111 222 | www.poolia.se