CoachWise Ledarskapsutveckling

Våga vara ödmjuk i den strategiska processen

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 12:19 CET

I år väntas 40 procent av de jobb som kräver högskoleutbildning och 38 procent av de jobb som kräver gymnasienivå att bli bristyrken, enligt en färsk prognos från Arbetsförmedlingen.Den privata tjänstesektorn är den stora jobbmotorn i Sverige. Där finns nästan hälften av arbetskraften och där flest nya jobb tillkommer. Rekryterings- och bemanningsföretag ger en bild av hur svårt det är att hitta rätt kompetens som samtidigt matchar företagens behov. Hur ska vi lösa detta dilemma? För att lösa problemet krävs både långsiktiga och kortsiktiga strategier. Långsiktigt behöver kunskapsutbytet,överföringen och samarbetet mellan utbildning och affärsverksamheter öka. Med kort varsel och parallellt med långsiktiga initiativ behöver företagen skaffa en tydlig strategi för att både attrahera ny personal och behålla och kompetensutveckla redan anställda, såväl ledare som medarbetare. Ledare behöver kunna åstadkomma mer och bättre resultat med hjälp av färre medarbetare i många fall. Till synes en svår ekvation.

Läs mer på http://visdomsmegafonen.blogspot.com

CoachWise Ledarskapsutveckling utvecklar människor till insiktsfulla, sanna och lönsamma ledare som vill och kan göra verklig skillnad både mänskligt och resultatmässigt. Vi erbjuder individuella Executive program och en skräddarsydd process, BizWiz, vid strategisk utveckling och lärande. Vår mission: bättre ledare, bättre företag, en bättre värld.

Våra konsulter och coacher är ekonomer med verksamhetskunskap (strategi, Business Intelligence, affärsutveckling, marknadskommunikation) med erfarenheter som ledare inom bank och finans, utbildnings- och idrottsområdet, beteendevetenskaplig och psykologisk påbyggnad samt medlemmar i International Coach Federation och Stockholms Handelskammare.

www.coachwise.se

http://visdomsmegafonen.blogspot.com