Tedestrand coaching AB

Vågar inte tala om sin psykiska ohälsa!

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 10:08 CEST

Fyra av tio berättar inte om sin ohälsa på jobbet. Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken bakom sjukskrivningar är det tyst på arbetsplatserna i Sverige skriver Hjärnkoll:  http://www.hjarnkoll.se/Om-kampanjen/Sa-ser-bilden-ut-/Fyra-av-tio-inte-oppna-pa-jobbet/


Det är lätt att förstå skälen till att så många väljer att dölja sin psykiska ohälsa. Det är fortfarande skambelagt trots att var och varannan människa själva - eller någon nära anhörig har någon form av psykisk ohälsa.

En mycket viktig faktor är psykiatrins/psykologins misslyckanden i att försöka avhjälpa dessa problem. Psykiatrin har blivit en plats där man blir sjukare och inte friskare. Det i sig gör att skulden för det sjuka tillståndet hamnar hos individen - det går ju inte att få hjälp? Vem vill eller vågar då nämna att man känner sig orolig, deprimerad eller ångestfylld?

Ska vi få människor friska behövs till att börja med en behandlingsform som fungerar för flertalet. Den är uppfunnen idag, men inte accepterad av dom som driver dessa misslyckandenas projekt med människor i nöd.

Psykologisk orientering med karta är nödvändigt eftersom det är komplexa problem, läs mer via länken: http://tedestrand.se/


Anders Tedestrand

Psykologisk orienteringstränare


PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235