Fortum Sverige AB

Vågkraften på frammarsch

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 09:02 CET

Sverige, Frankrike och Portugal är alla länder där Fortum är med och satsar på Vågkraften. I Sverige planeras i år byggstart för det som ska bli världens största vågkraftspark. Under våren inleds tester utanför Portugals kust och i Frankrike söker Fortum efter lämpliga platser för vågkraftsparker.

Redan i år planeras sjösättningen av ett fyrtiotal vågkraftsbojar, det är en första etapp av ett projekt som ska bli världens största vågkraftspark med cirka 420 bojar och en effekt på 10 MW. Vågkraftsparken som ska vara helt utbyggd till år 2015 är ett samarbete mellan Fortum och verkstadsföretaget Seabased AB. Parken kommer att ligga i Sotenäs kommun på Västkusten.

-        Vi utvecklar kompletta system för att utvinna energi ur havsvågor. Produktionen av de första vågkraftsaggregaten, kablar, ställverk och transformatorer pågår. Efter en försöksperiod med efterföljanden utvärdering under ett år är det tänkt att resten av anläggningen ska installeras, berättar Seabased VD Billy Johansson.

I Peniche vid den portugisiska kusten påbörjar det finska vågkraftsbolaget AW-Energy Oy, som Fortum är delägare i, fortsatta tester med WaveRoller en anordning som genererar el från vågrörelser i närheten av stranden.

-        Utrustningen är nu på plats i Portugal och slutmonteras. Det är tre WaveRoller enheter på tillsammans 300 kilowatt. Nu väntar vi på att väderförhållandena ska bli så stabila att vågkraftsverken riskfritt kan placeras ut på havsbotten. Sedan inleds de tester som beräknas pågå under cirka ett år, säger Esa Suoninen som är ansvarig för teknikutveckling på Fortum.

Under hösten 2011 skrev Fortum ett samarbetsavtal med det franska företaget DCNS för att pröva vågkraftsteknik i franska vatten. Nu söker man efter lämpliga platser för vågkraftsparker utmed den franska kusten.

För mer information kontakta:
Göran Hult, Senior Advisor Fortum Power, mobil: 070-3445498
Jens Bjöörn, kommunikation Fortum Power, mobil: 070-2984125

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Ytterligare information: www.fortum.com