Sveriges Kommuner och Landsting

Våld mot förtroendevalda måste uppmärksammas

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:25 CEST

Det är viktigt att hela samhället samarbetar för att långsiktigt motverka hot mot demokratin. Sveriges Kommuner och Landsting är positiva till det eniga betänkande som Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda överlämnar till regeringen i dag.

– Våld mot förtroendevalda är oacceptabelt och vi måste uppmärksamma alla tillfällen då detta händer, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet.

I dag överlämnar Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda sitt slutbetänkande till regeringen. Kommittén har jobbat med frågorna sedan 2004 under ledning av ordförande Berit Högman, riksdagsledamot (s).

Svenska Kommunförbundet uppmärksammade problemet redan 1999. Förbunden har sedan dess gjort fler undersökningar och andra insatser på området, bland annat tagit fram handboken "Ett hot mot demokratin". Sveriges Kommuner och Landsting anser att hot och våld som drabbar förtroendevalda är ett allvarligt problem för den drabbade individen, deras anhöriga och demokratin.

– Vi ser positivt på att det idag är en enig kommitté som överlämnar betänkandet. Problematiken är komplex och det är viktigt både med samarbete och långsiktighet när vi ska ta oss an utmaningarna för demokratin, säger Ilmar Reepalu.

Ilmar Reepalu utsattes själv för ett attentat vid sitt hem 2005.
– Attacken mot mig och våld mot andra förtroendevalda är oacceptabelt och vi måste uppmärksamma alla tillfällen då detta händer. Men vi måste också kontinuerligt arbeta för att motverka dessa hot mot demokratin.

Läs hela betänkandet.

Beställ eller läs Sveriges Kommuner och Landstings handbok "Ett hot mot demokratin".

För mer information: Sara Deltér, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting och expert i Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda. Tfn 08-452 7440, 0703-19 74 40 eller sara.delter@skl.se