Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning - fortsatt utbildning för SKR:s kvinno- och tjejjourer.

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 16:35 CEST

I samband med den internationella kvinnodagen, den 8 mars anordnade Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR en helgutbildning som handlade om våld mot kvinnor med psykiskt funktionshinder för sina medlemsföreningar. I helgen får kvinno- och tjejjourerna möjligheten att också höja sina kunskaper i bemötandet av våldsutsatta kvinnor med fysisk funktionsnedsättning.

- Dessa kvinnor är extra sårbara eftersom de ofta är beroende av andra människors hjälp. De har också, på grund av funktionsnedsättningen, begränsade möjligheter att försvara sig eller fly då de blir utsatta för våld, säger Carina Ohlsson, ordförande i SKR.

- Det är inte ovanligt att den person som vårdar kvinnan är förövaren, vilket också försvårar för människor i närmiljön att uppmärksamma och slå larm, menar Carina Ohlsson.

Rapporten "Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning" som gjorts av Utredningsinstitutet Handu visar att en stor del av de kvinnor som sökt hjälp är missnöjda med samhällets stöd.

- Det är viktigt att vi ute på kvinno- och tjejjourerna har kunskap om dessa kvinnors särskilda behov och kan bemöta dem på bästa sätt. Långt ifrån alla kvinnojourer har möjlighet att anpassa sina lokaler för att ta emot våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning, säger Carina Ohlsson.

Ur programmet den 27 och 28 september 2008:
- Denice Cresso och Mia Ytterstad, Bräcke diakoni: "Dubbelt utsatt - ett projekt för att öka kunskapen om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning"
- Jouren för döva och hörselskadade på Alla kvinnors hus informerar om sin verksamhet

Representanter från media är varmt välkomna!

Tid: Start lördag 27 september kl 13, avslut söndag 28 september kl 13.
Plats: Quality Hotel Park, Saltsjötorget, Södertälje

För ytterligare information kontakta gärna:
Carina Ohlsson, Ordförande i SKR: 0703-43 96 30, carina.ohlsson@kvinnojour.com