Utbildningsdepartementet

Våld mot kvinnor som beviljats uppehållstillstånd kartläggs

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 15:48 CEST

Kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning är en utsatt grupp. En särskild utredare får i uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten och omfattningen av våld, hot och kränkningar som kan drabba utländska kvinnor som har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till en man bosatt i Sverige. Eva Eriksson, landshövding i Värmlands län, har utnämnts till särskild utredare.

Utredaren ska identifiera de utsatta kvinnornas behov av insatser från den kommunala och statliga förvaltningen samt lämna förslag på hur insatserna kan förbättras. Utredaren ska också överväga om förbättrad samhällsinformation före och efter inresan kan ha betydelse i ett förebyggande syfte. Uppdraget är ett led i regeringens arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2012.


Kontakt:
Ann-Charlotte Carlqvist
Kommunikationschef vid Länsstyrelsen i Värmlands län
070-519 72 78