Coaching & Motivation Scandinavia AB

Våld och missbruk - följ vår temamånad

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2013 08:00 CET

17 kvinnor dör varje år efter att ha misshandlats av sin make, sambo, pojkvän eller före detta sådan. Under 2012 anmäldes omkring 28 400 fall av våld mot kvinnor. En fjärdedel är kvinnor som  misshandlats  i närstående relationer och ofta finns alkohol med i bilden när misshandeln sker. Dessa kvinnor och män är inte sällan också föräldrar. Det innebär att barnen bevittnar våldet och behöver förhålla sig till detta. Alkohol och droger gör ibland att hemmet som skulle vara tryggheten blir den mest skrämmande platsen.

Över hela världen finns ett samband mellan berusning och våld. Alkoholen är inte orsaken till våldet, men det kan vara den utlösande eller förstärkande faktorn. Även substanser som amfetamin, anabola
steroider etc. kan öka risken för våld. Droger gör även att männen som slår gör det oftare och med större brutalitet. Idag sker hälften av den polisanmälda och registrerade våldsbrottsligheten i samband med alkoholpåverkan (källa Vårdguiden).

2007 inleddes arbetet med en nationell handlingsplan för att bl a bekämpa mäns våld mot kvinnor, ett arbete som bestod av 56 åtgärder som skulle genomföras fram t o m 2010. Brottsförebyggande rådet kunde i sin utvärdering konstatera att en mängd aktiviteter skett, men att det var osäkert att de haft önskad effekt.  

Följ vår temamånad om kopplingen mellan våld och alkohol- och narkotikapåverkan på http://medberoendeinfo.blogspot.se/ under januari 2014.

Ämnen som kommer att beröras är våld och missbruk, mäns våld mot kvinnor, barn som bevittnar våld, tabu och tystnad m.m.

Motivation Personlig utveckling Carina Bång Utbildning Missbruk Medberoende Beteendevetenskap Psykologi Coaching