Socialdepartementet

Våld och mobbing viktigaste samhällsfrågorna för svenska ungdomar

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 11:38 CET

Att barn och ungdomar skyddas från våld, övergrepp och mobbing är de viktigaste samhällsfrågorna för att Sverige ska bli bättre land för barn och ungdomar. Det anser en stor del av de ungdomar mellan 15 och 18 år som deltagit i en stor enkätundersökning i samband med Socialdepartementets satsning "Ett Sverige för barn".

- Det borde vara självklart att barn och ungdomar i vårt land ska kunna känna sig trygga hemma, i skolan och på sin fritid. De flesta barn och unga behöver inte heller oroa sig för sin säkerhet. Men det stämmer till eftertanke att det är just frågan om skydd mot våld, övergrepp och mobbning som ungdomarna i den här undersökningen tar upp som sin viktigaste fråga, säger socialminister Berit Andnor.

I den nya undersökningen har 2444 ungdomar mellan 15 och 18 år fått uppge vilka samhällsfrågor de anser är allra viktigast för att samhället ska bli bättre för barn och ungdomar. De svarande har fått välja mellan nio olika alternativ och även ge egna alternativ. Följande är de vanligaste svaren:
Att barn och ungdomar skyddas från våld och övergrepp (60%) Att barn och ungdomar skyddas från mobbing (41%) Att barn och ungdomar får en bra utbildning (33%)

Ungdomarna i undersökningen har också fått sätta betyg på en skala från 1 till 5 hur bra de anser att Sverige som land är på ett antal olika områden som rör barn och ungdomar. Det område där Sverige får det högsta betyget är utbildning (medelbetyg 3,8). Medelbetyget är dock klart lägre när det gäller att ge barn och ungdomar möjlighet att påverka frågor som rör dem själva i samhället (medelbetyg 2,5).

Undersökningen är utförd som en totalundersökning bland Lunarstorms 8000 medlemmar mellan 15-18 år som bor i de nio kommunerna. Enkäten har gått ut via mail under två veckor i februari 2006 och svarsfrekvensen är 30 % eller 2444 ungdomar. Lunarstorm har ca 80 procent av de aktuella åldersgrupperna som medlemmar, med en viss underrepresentation i storstadsområdena. Resultaten är därmed inte riksrepresentativa utan beskriver vad Lunarstorms medlemmar i de utvalda kommunerna tycker.

Ett Sverige för barn anordnas gemensamt av regeringen, Barnombudsmannen och Sveriges kommuner och landsting. Syftet är bland annat att sprida kunskap om barnkonventionen och dess betydelse för svensk barnpolitik. Förutom Halmstad anordnas seminariedagar även i Helsingborg, Gunnared, Jönköping, Örebro, Borlänge, Gävle, Haninge och Umeå.Kontakt:
För ytterligare information:
Sara Damber, ämnessakkunnig, Socialdepartementet Tel. 070-716 14 44
E-post: sara.damber@social.ministry.se