Feministiskt Perspektiv

Våldet kan förebyggas – vad väntar vi på?

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 12:08 CEST

Medan preventiva metoder för att förhindra våld och trakasserier både i skolor och hemmen visat goda resultat i andra länder sitter svenska experter på olika myndigheter och kommuner fortfarande och letar efter evidens. Karen Austin konstaterar att Sverige inte längre är bäst på jämställdhet. Och att en del av förklaringen ligger i svenska myndigheters oförmåga att tänka nytt.


Utdrag ur Karen Austins artikel:

Det finns definitivt en kunskap i dag om hur fascism och maskulinitet hänger ihop och hur maskulinitet hänger ihop med klass, ”ras”, etnicitet och sexuell läggning. Men fortfarande diskuterar vi i Sverige detta som skilda förklaringsmodeller och mer måna om att positionera oss utifrån identitet än att jobba för konkret förändring. 

De som arbetar med våldsfrågan har ofta kunskap om genus och jämställdhet, men lägger tyvärr alltför lite tid på att se konsekvenserna av postkolonialiseringen och rasismens intåg. På andra sidan går aktiva antirasister i Sverige lätt i försvarsposition gentemot de aktivister som jobbar mot våldet. En utgångspunkt är att man som rasifierad blir ännu mer stigmatiserad av vita feminister som ”de där andra” som alltid använder våld – att till exempel unga killar i förorten använder våld i större utsträckning än vad vita medelklasskillar gör – även om forskningen inte visar det och trots att ingen sagt det uttalat. Och där står vi svenska aktivister i två olika diken och väljer att jobba för det vi brinner för mest. Kimmel och Conell ser och förklarar att detta är sammanflätat och bör förstås i sin helhet.

>Läs mer

Feministiskt Perspektiv 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm  

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se