RFSL

Våldsamt lika och olika - RFSL lanserar idag en skrift om våld i samkönade parrelationer

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2008 15:32 CEST

RFSL lanserar idag kunskapsskriften "Våldsamt lika och olika" en skrift om våld i samkönade parrelationer. Kunskapen om våld i samkönade parrelationer är låg och endast 6 procent av de utsatta har anmält händelsen. Skriften finns tillgänglig på www.rfsl.se/brottsofferFör att kunna ge ett likvärdigt - professionellt, korrekt och respektfullt - bemötande och omhändertagande krävs insikt om människors olikheter. Skriften "Våldsamt lika och olika" ger en kunskapsbas för alla som möter hbt-personer utsatta för våld i en parrelation.

- Principen om alla människors lika värde måste vara utgångspunkten för all vård och omsorg. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Utan kunskap om hbt-personers livsvillkor resulterar ofta mötet i kränkningar, felaktigheter och diskriminerande behandling, säger Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL.

- Okunskapen kan resultera i direkt farliga situationer när förövare och offer behandlas som två vänner av vården, fortsätter Sören Juvas.

- Skriften har vi tagit fram för att lyfta frågan och öka kunskapen. Kunskap som borde finnas men som saknas i många led.

Grundstudien "Våldsamt lika och olika" bygger på 2 013 personers svar, samtliga medlemmar i RFSL.


  • 25 procent av dem som svarade har eller hade upplevt någon form av psykologiskt, sexuellt och eller fysiskt våld.

  • Av dem som uppgett utsatthet i en nuvarande relation var 33 procent lesbiska och 46 procent homosexuella män.

• Endast 6 procent har anmält det partnervåld de utsatts för. Ytterst få har sökt hjälp och stöd från en ideell eller professionell organisation för brottsoffer. De som söker hjälp vänder sig oftast till en traditionell verksamhet, exempelvis familjerådgivning, socialjour eller psykiatri.

Skriften bygger på den första svenska vetenskapliga studien som gjorts på området våld i samkönade parrelationer, skriven av Carin Holmberg, verksam på RFSL:s Brottsofferjour samt Ulrica Stjernqvist, fil. mag.

Skriften finns tillgänglig på www.rfsl.se/brottsoffer
För ytterligare information, kontakta:
RFSL:s pressekreterare, Thomas Laurell, tfn: 0736-60 32 64 eller e-post: thomas.laurell@rfsl.se

Det går att prenumerera på RFSL:s pressutskick. Anmäl dig via: press@rfsl.se

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

---------------------------------------------------------------
RFSL har bytt namn till RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information och förbundsordförandes blogg: www.rfsl.se