Regionförbundet Jönköpings län

Våldsamt utsatt och vad händer sen?

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:31 CEST

Fredagen den 22 oktober 2010 arrangerar Regionförbundet Jönköpings län i samarbete med Nätverket Kvinnligt Missbruk konferensen ”Våldsamt utsatt och vad händer sen?” Det är en konferens om kvinnligt missbruk med fokus på riklinjer för missbruksvård och behandlingsmetoder ur ett kvinnoperspektiv.

Konferensen vänder sig till politiker, chefer och personal som möter kvinnor med missbruk i sitt arbete och har 200 deltagare från hela Sverige.

Vi hälsar media välkomna att delta i konferensen och möjlighet finns till intervjuer med arrangörer, brukare och föreläsare.

Tid: Fredagen den 22 oktober 2010, kl. 8.30-16.00

Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25 i Huskvarna

Kvinnor med missbruksproblem är en grupp som är särskilt utsatta och samtidigt en grupp som har extra svårt att få ta del av samhällets stöd när det gäller behandling för missbruket. Det råder brist på forskning som utgår från kvinnors problem och behov och även Socialstyrelsens utgivna riktlinjer för missbruksvård saknar rekommendationer som tar hänsyn till kvinnors specifika behov.

Konferensen innehåller föreläsningar av forskare, praktiker samt brukare. Läs mer i programmet på http://www.regionjonkoping.se/web/Valdsamt_utsatt_konferens.aspx

– Den nu dominerande forskningen när det gäller behandling behöver kompletteras med ett dynamiskt perspektiv, som beaktar både kön och klass för att få en fördjupad förståelse som grund för vidareutveckling, säger Karin Trulsson, en av de medverkande föreläsarna.

För kommentarer och information
Cecilia Strandlund, utvecklingsledare inom Regionförbundets primärkommunala samordningsfunktion Social välfärd/Psykiatri och missbruk, telefon 036-10 24 54, mobil 076-798 42 00

Gunilla Sundqvist, alkohol- och drogterapeut vid Junepol samt projektledare för Kvinnligt missbruk, mobil 0730-57 35 58

Presskontakt
Helen Ulvegard, informationschef, mobil 076-798 42 65, telefon 036-10 20 18

..........................................
Regionförbundet arbetar för ett snabbare, öppnare och smartare Jönköpings län och är den politiska arenan för samordning och regional utveckling inom fem strategiska områden: livsmiljö och attraktivitet; kommunikationer; näringsliv; arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt internationell samverkan.