Rikspolisstyrelsen

Våldsbrotten under PDOL fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 13:04 CEST

Under årets Piteå dansar och ler (PDOL) var ungdomsfylleriet mer utbrett ände senaste åren, trots satsningar som Drogfri exit för att minska supandet bland ungdomar.
- Det är ett problem att ungdomarhar tillgång till alkohol i den här utsträckningen. Under helgen har vi hällt ut sprit för ungdomarinästan 90fall, säger polisinspektör Lennnart Hallberg vid polisen i Piteå. Polisen har satsat på tidiga ingripanden för attstävja drickandet och den brottslighet som brukar följa i alkoholens spår. Under helgen harPolisen omhändertagit 66 personer enligt Lagen om berusade personer (LOB).
- När vi summerar helgenkan vi konstatera att våldsbrotten under festivalen fortsätter att minska. Det är ett kvitto på att vi är rätt ute i vår satsning, säger Lennart Hallberg.
- Nu ska vi tillsammans med andra aktörer analysera hur det kommer sig att minderårigahar möjlighet att dricka så mycket alkohol. Här krävs ett närmare samarbete med föräldrarna, som har ett stort ansvar när det gäller ungdomsfylleriet, säger Lennart Hallberg.
Kommentarer till pressmeddelandet
lämnas av polisinspektör Lennart Hallberg, tel 010-568 38 94.
Så här ser statistiken för polisens arbete under PDOL ut, med preliminära siffror för 2009:

Rapporterade händelser
300 händelserapporter 2009. varav 51 med hög prioritet
333 händelserapporter 2008, varav 41 med hög prioritet 329 händelserapporter 2007, varav 51 med hög prioritet
331 händelserapporter 2006, varav 71 med hög prioritet
Direktförverkad alkohol
88 stycken 2009
112 stycken 2008
53 stycken 2007
2 stycken 2006
Omhändertagande av berusade personer (LOB)
2009 - totalt 66 st varav 22 under 18 år 2008 - totalt 48 varav 14 under 18 år
2007 - totalt 32 varav 10 under 18 år
2006 - totalt 65 varav 17 under 18 år
Brottsanmälningar

2009 - 133 anmälningar varav 29 våld, 10 narkotika, 48 stöld/skadegörelse 2008 - 135 anmälningar, varav 30 våldsbrott, 9 narkotikabrott, 42 stöld och skadegörelse.
2007 - 236 anmälningar, varav 39 våldsbrott, 8 narkotikabrott, 83 stöld och skadegörelse.
2006 - 346 anmälningar, varav 61 våldsbrott, 13 narkotikabrott, 139 stöld och skadegörelse.
Förlustanmälningar

28 st 2009. (kommer att öka efterhand) * * * * * * * * * * * Vänliga hälsningar Anna-Lena Jonsson Informatör Polismyndigheten i Norrbotten Box 50135, 973 24 Luleå
Tel: 010-568 35 31
E-post: anna-lena-m.jonsson@polisen.se