Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Våldsförebyggande festival med fokus unga och maskulinitet - 5 days of violence prevention

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2014 10:21 CEST

PLATSER KVAR! Den 12-16 maj bjuder Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Män för Jämställdhets Arvsfondsprojekt Frihet från våld (FFV) in till en våldsförebyggande festival i Stockholm med fokus på unga, maskulinitet och våld. 15 stycken internationella experter kommer hit för att bidra och dela med sig av sina kunskaper till det våldsförebyggande arbetet i Sverige. Syftet är bland annat att uppmärksamma och inspirera praktiker, beslutsfattare och strateger på internationella exempel som långsiktigt minskar mäns våld.

Dean Peacock, maskulinitetsforskare och rättviseaktivist från Sydafrika som bland annat arbetat inom FN, med frihetsberövade förövare i San Fransisco och hemlösa ungdomar i Nicaragua, Linda Coates, psykolog från Kanada med fokus på relationen mellan språk och våld i arbete med förövare och Gary Barker, utvecklare av våldsförebyggande jämställdhetsprogram för unga män i bland annat Brasilien, är tre exempel på personer som kommer hit under veckan och håller i diskussioner.

Vi vill ge kunskap om våldsförebyggande insatser ur ett genusperspektiv med fokus på killar och unga män. Ansatsen är bred och riktar sig till flera delar i samhället så som skolan, polisen, arbetsgivare, hälso- och sjukvården, frivilligorganisationer, kriminalvården och militären. Att förebygga våld kräver flera sektorers involvering och därför har vi ett smörgåsbord med spännande teman anpassat till olika aktörer.

– Vi som både arbetar med konsekvenserna av mäns våld och förebyggande av detsamma ser tydligt att det krävs en kraftansamling med hög prioritering på det våldsförebyggande området. Vi måste bryta kopplingen mellan manlighet och våld och för att kunna göra det krävs det att vi har både kunskap, verktyg och resurser, säger Zandra Kanakaris, ordförande för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR.

– Vi ser att en majoritet av allt våld i samhället utövas av unga män och riktar sig mot såväl tjejer som andra killar. Det är därför centralt att lyfta både ålder och maskulinitet om vi ska kunna arbeta förebyggande mot våld. Vi ser ett stort behov av samverkan mellan olika samhällsaktörer för att denna typ av arbete ska bli framgångsrikt, säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

– Vi behöver utveckla och sprida fungerande insatser som engagerar killar och män att få stopp på våldet. Mäns våld är fortfarande ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i det som kallas “världens mest jämställda land”, säger Tomas Wetterberg ordförande för Män för Jämställdhet.

De fem dagarna fylls med workshopar, seminarier, samtal, gruppövningar med experter och föreläsningar. Experterna kommer från olika universitet, FN-program, våldsförebyggande institut, frivilligorganisation, Världshälsorganisationen och alleuropeiska organisationer. Sista anmälningsdag är den 29 april.

Kontaktpersoner

Sofie Kindahl, utredare/Research Officer, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, sofie.kindahl@mucf.se, 08-566 219 46

Emma Söderström, pressekreterare, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, 08-642 64 01/0735-36356


Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR samlar över 120 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Zandra Kanakaris, zandra.kanakaris@kvinnojouren.se, tel: 0709-55 31 53.
SKR:s förbundssekreterare Olga Persson, olga.persson@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0704-61 18 88

För frågor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0735-363565

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se