Feministiskt Perspektiv

Våldsutsatt kvinna nekades plats på kvinnojour

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2012 15:27 CEST

Sollentuna socialnämnd avslog en våldsutsatt kvinnas ansökan om skydd på kvinnojour. Beslutet var felaktigt slår Socialstyrelsen fast efter att ärendet anmälts av kvinnojouren. Det åligger socialtjänsten att genomföra en utredning utifrån den våldsutsatta kvinnans behov.

Kvinnan uppmanades av socialkontoret att ansöka om boendet som ekonomiskt bistånd, vilket avslogs med motiveringen att ”behovet kunde tillgodoses genom sökandes egna inkomster”. Men enligt kvinnojouren som anmälde till Socialstyrelsen ledde beslutet till att kvinnan återvände till hemmet, av oro för den uppkomna ekonomiska situationen.

Och Socialstyrelsens beslut är tydligt: Socialnämnden ska inte bedöma en våldsutsatt kvinnas ekonomiska förhållanden när behovet av bistånd prövas, såvida det inte gäller försörjningsstöd.

Kvinnojouren framför klagomål på hur ärenden handläggs vid Sollentuna socialkontor gällande betalningsansvar för kvinnor placerade på kvinnojourer.

Förbundsordförande för SKR Carina Ohlsson blir inte förvånad när hon får höra talas om detta.

– Jag har sett detta förut och det är förödande för den utsatta personen. De har ju ändrat i socialtjänstlagen till "ska få" hjälp. Men ändå så handlägger vissa kommuner detta som ett ekonomiskt bistånd och som även då ibland avslås av socialtjänsten, säger hon och välkomnar samtidigt Socialstyrelsens beslut.

– Bra att det granskas och jag hoppas verkligen att de ansvariga tar till sig av kritiken. Stöd och hjälp för våldsutsatta ska vara en del av välfärden. Söker man sig till en kvinnojour så ska man få hjälp.

Läs hela artikeln:

http://feministisktperspektiv.se/2012/07/20/valdsutsatt-kvinna-nekades-boende-pa-kvinnojour/

Feministiskt Perspektiv 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm  

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se 
red@feministisktperspektiv.se