Sandvikens kommun

Våldsutsatta kvinnor och barn får förstärkt stöd

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 14:37 CEST

Individ och familjeomsorgen (IFO) i Sandvikens kommun tillsammans med IFO i Hofors kommun och Ockelbo kommun, Kvinnojourerna i Sandviken och Hofors samt Brottsofferjouren i Västra Gästrikland har beviljats statsbidrag på 400 000 kr av Länsstyrelsen för att förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som utsatts eller bevittnat våld.
Pengarna ska bl a användas till att anställa en projektledare gällande kvinnofrid på halvtid, föreläsningar och studiecirklar samt utökning och utveckling av stöd till barn som bevittnat eller utsatts för våld.

Mål och syfte

Mål och syfte med projekt kvinnofrid är att socialtjänsten i kommunerna, kvinnojourerna, brottsofferjouren i Västra Gästrikland ges möjlighet till kompetensutveckling inom området, att utveckla samarbetet mellan socialtjänst, kvinnojourerna och polis, att utveckla en behandlingsmetod för att stödja och hjälpa familjerna där våld förekommer eller har förekommit och att utveckla stödet till barn som finns i miljöer där våld förekommer.

Vad händer i projektet
En föreläsningsserie startade i början på året. Studiecirklar påbörjas i september . Sammanlagt kommer 150 personer att delta i studiecirkel under hösten 2007 och våren 2008. Cirkelledarna kommer från olika enheter inom individ- och familjeomsorgen, IFO, i de aktuella kommunerna, Kvinnojourerna i Sandviken och Hofors samt Brottsofferjouren. Övriga deltagare i studiecirklarna kommer från Polismyndighet, Elevvård och Landsting (Ungdomsmottagning, BVC, Mödravård, Ambulanspersonal m fl.). Cirklarna kommer att ske i tvärgrupper.

Föreläsning

Som en del i projektet med föreläsningsserie kommer Lotta Molander från Alla Kvinnors Hus i Stockholm till teatern vid Folkets hus i Sandviken torsdagen den 30 augusti. Lotta kommer att föreläsa om barn som bevittnat och/eller utsatts för våld i nära relationer.

Bakgrund

En lagskärpning infördes 2007-07-01 enligt 5 kap 11 § Socialtjänstlagen som innebär att Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp (Lag 2007:225). Riksdagen och regeringen vill också se en kvalitetshöjning på socialtjänstens stöd till kvinnorna, därför har Regeringen beslutat att ge mer pengar till denna målgrupp.

Kontakt

Kontakta gärna Monica Rönnlund vid Individ- och familjeomsorgskontoret för mer information:
Tel 026-24 15 59
Epost: monica.ronnlund@sandviken.se