Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Våldsutsatta kvinnors situation analyseras

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 10:01 CEST

I dag ger regeringen Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att undersöka hur våldsutsatta kvinnor som tillhör nationella minoriteter bemöts och stöds av offentliga myndigheter. Uppdraget ska genomföras i samarbete med företrädare för de nationella minoriteterna.

- Varje våldsutsatt kvinna måste bemötas utifrån sitt behov av stöd och skydd oavsett vem hon är och vilken bakgrund hon har, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Särskild kunskap och kompetens behöver därför utvecklas för att våldsutsatta kvinnor, som tillhör nationella minoriteter, ska bemötas på ett professionellt sätt.

I uppdraget ingår både att kartlägga vilken kunskap, kompetens och beredskap som offentliga myndigheter har för att bemöta och stödja kvinnor som tillhör nationella minoriteter och att ta reda på vilka erfarenheter och behov av sådant bemötande och stöd som finns.

Folkhälsoinstitutet ska också föreslå hur det fortsatta arbetet ska läggas upp och genomföras med utgångspunkt i resultaten av kartläggningarna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2009.

Uppdraget är en del av regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.


Kontakt:
Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94

Andreas Bergström
Politiskt sakkunnig
08-405 34 96-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs handlingsplanen (Skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer) (http://www.regeringen.se/sb/d/9761/a/92142)