Rikspolisstyrelsen

Våldtäkten vid Folkets park var ej brott

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 09:04 CEST

Under senare tid har stor uppmärksamhet riktats mot en händelse som inträffade vid Folkets park i Kalmar den 30 oktober. En ung flicka anmälde att hon under kvällen träffat på tre unga killar, i närheten av Folkets park, och att en av dem senare hade våldtagit henne vid ett närliggande grönområde.

Polisen har högprioriterat ärendet och vid ett flertal tillfällen samtalet med flickan, vittnen och andra personer som kunnat lämna upplysningar om händelsen.
Resultatet av förundersökningen har visat att något brott ej har begåtts varför utredningen läggs ned.

Anledningen kommer, med hänsyn till flickans ålder och brottets art, ej att preciseras. Det är dock viktigt att poängtera att denna typ av brott, framförallt mellan yngre, är mycket ovanligt och att det är sällsynt att presumtiva våldtäktsmän befinner sig i närheten av ungdomsdanser.

Debatten om föräldrars ansvar, bl.a. vad det gäller unga människors alkoholvanor, ses dock från polisens sida som något positivt och förhoppningsvis leder detta till ett större engagemang från vuxenvärlden.

Om frågor ändå finns besvaras dessa av infoc. Ulf Karlsson 070-510 59 28.