Alfa Laval Nordic AB

”Vår basförsäljning visar en god tillväxt i både västra Europa och Nordamerika.”

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:16 CET

– Vår basförsäljning visar en god tillväxt i både västra Europa och Nordamerika. Basförsäljningen är fundamental eftersom den representerar 80 % av den totala orderingången och är stabilare i sin karaktär än de stora projekten, sa Lars Renström, VD och Koncernchef för Alfa Laval, när han inledde Alfa Lavals Kapitalmarknadsdag.

Lars Renström bekräftade också Alfa Lavals fokus på kompletterande förvärv med målsättningen att förvärva nya produkter, nya försäljningskanaler eller förstärkt närvaro på en specifik geografisk marknad.
Thomas Thuresson, CFO för Alfa Laval koncernen gjorde en finansiell uppdatering inklusive följande förväntningar:
• EBITA marginalen 2006 – kommer att överstiga de 14,5 % för de första nio månaderna 2006.
• Fritt kassaflöde 2006 – kommer att överskrida 1,5 miljarder kronor.
• Fakturering 2007 – orderstocken per den 30 september 2006 stödjer en ökad försäljning 2007 med 1,4 miljarder kronor, allt annat lika.
• Investeringar 2007 – kommer att öka till 2,5 % av försäljningen.


För ytterligare information ber vi er kontakta:
Peter Torstensson,
Informationsdirektör, Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 72 31, Mobil: +46 709 33 72 31

Mikael Sjöblom,
Ansvarig för Investor Relations, Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82, Mobil: +46 709 78 74 82