SSQ Award

Vår Gård Saltsjöbaden fick tre hedersomnämnanden i SSQ Award 2013

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2014 16:07 CET

Prisutdelningen ägde rum på easyFairs Möten & Events, Kistamässan den 20 februari 2014. 

Juryns motivering i Gästperspektivet:
Vår Gård arbetar målinriktat, strukturerat och systematiskt och skapar en harmonisk arbetsmiljö som Prisutdelningen på easyFairs Möten & Events, Kistamässan. uppmuntrar till effektivitet i det dagliga arbetet. Ledningen skapar ekonomiska förutsättningar för att leverera en produkt som överensstämmer och överträffar gästernas förväntningar. Vår Gård har en organisation som är lyhörd samt flexibel och lyssnar till kundernas behov samt ett aktivt och dynamiskt arbete med kundvård. Varje gäst skall känna ett äkta, varmt och närvarande bemötande varje dag.

Juryns motivering i Medarbetarperspektivet:
En av Vår Gårds framgångsfaktorer är att de har en stark ledning med hög kompetens och medveten närvaro. Ledarna utvecklas som individer som i sin tur utvecklar och stimulerar teamet. De arbetar ständigt med att förbättra och skapa stabilitet och balans, god arbetsmiljö avseende ergonomi, trivsamma personalutrymmen och utbildningsresor. Vår Gård har skapat en arbetsplats där anställda trivs och är stolta för sina insatser samt eget initiativtagande belönas.

Juryns motivering i perspektivet Klagomålshantering:
Vår Gård ser kundklagomål och hantering av dessa som en väl integrerad del i kvalitetsarbetet. Varje gäst tillfrågas om hur vistelsen upplevdes, incidenter åtgärdas direkt samt loggas i ett incidentrapportsystem och alla synpunkter sammanställs och distribueras regelbundet till ledningsgruppen. Frekvensen med ifyllda utvärderingskort ökas genom en gåva till SOS Barnbyar direkt från uppgiftslämnaren.

Prisutdelare var
Rikard Bergsten, VD Svensk Klassificering/ Visita
Veronica Boxberg Karlsson, VD SSQ Award

SSQ Award startade 2002 och är ett kvalitetsutvecklingsprogram för hotell- och konferensbranschen, ackrediterat av HOTREC enligt European Hospitality Quality. www.ssq-award.com