Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Vår kunskap om klimatet kommer aldrig att bli fullständig

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 09:00 CET

I en debattartikel i Dagens Nyheter idag redovisar Kungl. Vetenskapsakademien sin ståndpunkt i klimatfrågan: Det enda ansvarsfulla förhållningssättet är att agera kraftfullt mot den globala uppvärmningen. Dock kan ett varmare klimat inte kopplas till mer extremt väder. Klimatsystemets respons på yttre påverkan är komplex och vår kunskap kommer aldrig att bli fullständig. Men detta får dock inte tas som intäkt för att förringa klimatproblemets allvar, skriver professorerna LENNART BENGTSSON, STEFAN CLAESSON, HENNING RODHE och GUNNAR ÖQUIST.

UTDRAG UR ARTIKELN
”...Under de senaste 150 åren har atmosfärens koncentration av koldioxid (CO2) och metan (CH4) ökat och det finns starka tecken på att de nu har nått de högsta nivåerna på åtminstone 800 000 år. CO2-ökningen beror till största delen på förbränning av fossila bränslen, men ungefär 20 procent kan kopplas till en förändrad användning av landområden, inkluderat avskogning och förbränning av biomassa.”

”...Den långsamma omställningen till alternativ till förbränningen av fossila bränslen och biomassa, sammantaget med världens ökande energibehov, gör att halten av CO2 förväntas fortsätta öka kraftigt under det närmaste århundradet...”

”... andra förändringar kan följa på den uppvärmning som IPCC förutsäger, bland annat i det hydrologiska kretsloppet, vilka kan förorsaka större problem än själva temperaturförändringarna. Samtidigt som en mindre uppvärmning kan vara acceptabel, åtminstone i vissa regioner, kommer en högre grad av uppvärmning sannolikt att orsaka mycket allvarliga problem världen över.”

”...Vår kunskap om hur klimatet fungerar kommer aldrig att bli fullständig. Det får dock inte tas som intäkt för att förringa problemets allvar eller avvakta en fördjupad förståelse av klimatsystemet innan samhället agerar.”

..............................................................

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter onsdagen den 16 december på www.dn.se/debatt
Läs Kungl. Vetenskapsakademiens klimatuttalande på http://kva.se

ARTIKELFÖRFATTARE:
Lennart Bengtsson, prof. i meteorologi, +49-40-41 17 33 49, lennart.bengtsson@zmaw.de
Stefan Claesson, prof. i isotopgeologi, 08-519 540 42, stefan.claesson@nrm.se
Henning Rodhe, prof. i kemisk meteorologi, 08-16 43 42, rodhe@misu.su.se
Gunnar Öquist, KVA:s ständige sekreterare, 08-673 95 02, 070-550 54 16, gunnar.oquist@kva.se

Presskontakt på Vetenskapsakademien:
Erik Huss, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.