Livsmedelsekonomiska Institutet, SLI

Vår livsmedelssäkerhet inget hinder för u-länderna

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:00 CEST

Det hävdas ofta att i-ländernas krav på livsmedelssäkerhet hindrar u-ländernas
export. Detta behöver inte vara sant. Istället kan kraven stimulera exporten, visar
studien Livsmedelssäkerhet – hinder eller möjlighet för u-ländernas export? från
Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) i Lund.

Att producera säkra livsmedel kräver såväl modern utrustning som ett fungerande
system för administration och kontroll. För u-länderna innebär anpassningen till iländernas
krav i regel att exportsektorn måste moderniseras, vilket kostar pengar.

Det befaras därför att höga anpassningskostnader stänger ute u-landsexportörer
från de mest lönsamma marknaderna, och att kraven på livsmedelssäkerhet därmed
är ett hinder för u-ländernas livsmedelsexport.

Export av fisk och skaldjur är en viktig inkomstkälla för många u-länder. Samtidigt
är denna varugrupp känslig för brister i hanteringen och i-länderna har därför
noggranna säkerhetskrav på dessa livsmedel. Den aktuella studien undersöker
därför hur u-länder med stor export av fisk och skaldjur påverkats av i-ländernas
krav.

Ett exempel på ett relativt fattigt u-land med stor export av fisk och skaldjur är
Marocko, som framför allt exporterar till marknader inom EU.

”På plats i Marocko visade det sig att EU:s krav inte alls upplevdes som ett
handelshinder. Tvärtom var exportörerna mycket positiva och vittnade om att de
inte haft några större problem med att efterleva kraven”, säger Lena Fredriksson,
utredare vid SLI.

”Vid en närmare granskning av u-ländernas anpassningskostnader,
visade de sig faktiskt vara små i förhållande till förtjänsten” fortsätter
Lena.

”Detta visar att även fattiga u-länder kan anpassa sig till i-ländernas krav på
livsmedelssäkerhet. Istället för att hindra exporten sporrar kraven till
modernisering, vilket i förlängningen främjar exporten”.

Dessa är de övergripande slutsatserna i SLI:s rapport ”Livsmedelssäkerhet – hinder eller
möjlighet för u-ländernas export?”. Livsmedelsekonomiska institutet, SLI, är en statlig
myndighet som gör ekonomiska analyser av jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet.

Analyserna används som politiskt beslutsunderlag och för att öka kunskapen om frågorna i
samhället.

Rapporterna kan laddas ner eller beställas från institutets hemsida på www.sli.lu.se

För ytterligare information kontakta:
Lena Fredriksson Ewa Rabinowicz Dag von Schantz
Utredare Forskningsledare Generaldirektör
046-222 07 97 046-222 07 83 046-222 07 81
070-200 92 20 070-547 46 57