Kalix kommun

Våra medborgarlöften för 2016

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 13:00 CET

Under 2015 har lokalpolisen i Kalix tillsammans med Kalix kommun bjudit invånarna att delta i dialoger och enkäter för att belysa de områden som Kalixborna vill ska prioriteras. Detta har resulterat i tre medborgarlöften, som ska infrias under 2016.

De tre medborgarlöftena är områden som polisen - med hjälp av kommunen - kommer att prioritera under 2016. Dessa är "Tillgänglighet och synlighet","Narkotika" och "Mängdbrott". Inom varje område kommer även ett antal aktiviteter att genomföras under 2016.

Eftersom arbetet med att leva upp till medborgarlöftena inleds efter årsskiftet vill vi träffa er från pressen i polisstationens bibliotek tisdag den 22 december, klockan 10.00.

Tid: Tisdag den 22 december, klockan 10.00
Plats: Kalix polisstation, biblioteket
Deltagare: Lokalpolisområdeschef Lars Öberg, kommunpolis Anders Ekersund, områdespolis Therese Linde samt tf kommunchef Charlotte Sundqvist.

Välkommen!

Kalix kommun med närmare 16 300 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns också Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.