Barnlängtan - patientföreningen för ofrivilligt barnlösa

Våra medlemmars krav inför valet 2010

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 10:30 CEST

Pressmeddelande den 7:e september 2010

”Barnlängtans viktigaste frågor inför valet”

Idag räknar man med att så många som 1 av 6 av alla i fertil ålder i Sverige upplever svårigheter att få barn utan någon form av medicinsk hjälp. Men det råder stora skillnader i den vård som ofrivilligt barnlösa erbjuds beroende på var de bor, och lagarna kring olika former av donation behöver moderniseras. Barnlängtan, patientföreningen för ofrivilligt barnlösa, vill öka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att uppfylla sin högsta önskan. Här är Barnlängtans viktigaste frågor inför valet 2010.

1. Nationella riktlinjer och lika vård

Den hjälp som ofrivilligt barnlösa erbjuds inom vården skiljer sig stort beroende på var någonstans man bor i Sverige. Framför allt de fyra Norrlandslandstingen erbjuder usla villkor. För att korta kötiden erbjöds färre landstingsfinansierade IVF-behandlingar – ett försök per par. Detta trots att man vet att ca 70 procent inte lyckas på första försöket. De har även de lägst satta åldersgränserna. För att komma tillrätta med de här orättvisorna vill Barnlängtan ha nationella riktlinjer inom vården av ofrivilligt barnlösa.

2. Tillåt embryodonation

Idag är det tillåtet att donera ägg och spermier men inte embryon. Vi i Barnlängtan anser att embryodonation kan vara att jämföra med vanlig donation eller adoption. Många friska och levnadsdugliga embryon kasseras idag helt i onödan trots att de biologiska föräldrarna skulle vilja donera det till behövande par. Vi vill därför att embryodonation ska tillåtas.

3. Tillåt insemination av ensamstående kvinnor

Ensamstående kvinnor tvingas idag utomlands för att uppfylla sin dröm om ett barn, trots att kunskap, resurser och säker behandling redan finns i Sverige. Svenska ensamstående kvinnor har möjlighet att adoptera barn, men har inte rätt till insemination av donerade spermier.

4. Tillåt ägg- och spermiedonation på de privata klinikerna

Idag är det endast tillåtet att få hjälp med ägg- och spermiedonation via landstingen. Men köerna är långa till landstingen på grund av att det finns för få donatorer i Sverige. Detta tvingar många par utomlands för att få denna hjälp. Vi i Barnlängtan anser att genom att inte tillåta de privata klinikerna att utföra ägg- och spermiedonation tvingas många svenska par att bli ”fertilitetsflyktingar”.

5. Starta en statlig utredning kring tillåtandet av surrogatmödraskap i Sverige

Att surrogatmödrarskap inte är tillåtet i Sverige tvingar igen många par utomlands för att få denna hjälp. Vi i Barnlängtan, liksom RFSL, har krävt att det startas en statlig utredning kring frågan om surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige, men än har inget hänt.

Kontakt: Lina Ullerstam, ordförande i Barnlängtan

lina.ullerstam@barnlangtan.com 070-640 38 87

Läs mer på www.barnlangtan.com

Barnlängtan i Sverige är en förening för ofrivilligt barnlösa.